Богуцька Олена Євгенівна

Богуцкая БОГУЦЬКА Олена Євгенівна – доцент кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету.

Після успішного закінчення школи (атестат з відзнакою) у 1973 році вступила до медичного училища м. Котовська Одеської обл. У 1976 році отримала диплом з відзнакою за фахом «Медична сестра». У тому ж році вступила до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1981 році, була направлена на роботу провізором-аналітиком у ЦРА № 265 м. Іллічівськ, Одеської обл.

В аптеці набула досвіду практичної роботи, який знадобився у подальшій роботі. У 1983 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва до Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ). З 1983 року по 1986 рік – аспірант кафедри фармакології ХФІ.

З 01.09.1986 року та по теперішній час працює на кафедрі аптечної технології ліків, починала на посаді асистента, потім старшого викладача, а з 1992 року після отримання диплому, на посаді доцента.

Навчально-методична робота. Читає лекції, проводить семінарські, лабораторні, практичні заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Основи гомеопатії» денної і заочної форми вчення. 3 роки проводила лабораторні і практичні заняття для студентів англійською мовою. Контролює виконання курсових робіт, проходження студентами виробничої практики з АТЛ. Проводить практичні заняття з ВУФ з технології ліків.

За 33 роки роботи в університеті Богуцька О.Є. брала участь в написанні більше 40 навчально-методичних видань, у тому числі: 3-х програм і 2-х підручників укр. і рос. мовами з біофармації (2003, 2010), 3-х практикумів з аптечної технології ліків (2002, 2014, 2016), 2-х практикумів з біофармації рос. та анг. мовами (2003, 2011), практичного керівництва з аптечної технології ліків (2016), 22-х навчальних посібників, 9-ти методичних рекомендацій, довідника з екстемпоральної рецептури, 3-х статей у Фармацевтичній енциклопедії, тестових завдань для студентів до ліцензійного іспиту «КРОК-2» та ін.

Наукова робота. У 1987 році в НДІ біологічної активності хімічних сполук, м. Москва успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Пошук і фармакологічне вивчення протизапальних засобів у ряді похідних гетерілсукцинамінових кислот».

Богуцька О.Є. постійно підвищує свій науковий рівень, має 167 наукових робіт, є співавтором 3-х патентів і 7-ми авторських свідоцтв, 1-єї монографії, 3-х інформаційних листів, 74-х статей та 81 тез. h-індекс – 1.

Останні 10 років працює за науковою тематикою: «Теоретичні аспекти розробки нових протитуберкульозних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва». Співавтор лікарського засобу для профілактики та лікування туберкульозу – настойки «Гретавоск» і  ліофілізованого порошку трутневого розплоду, які знаходяться на стадії доклінічних досліджень.

Крім того, працює за науковими напрямками «Екстемпоральна рецептура» та «Технології гомеопатичних лікарських засобів». Приймала участь у деяких розрахункових темах.

Робота із студентами. З 20015 року була куратором групи Фс05 на 3-му та 4-му курсах, на даний час є куратором групи 3-го курсу Фс03. Постійно керує науковою роботою студентів. Під її керівництвом виконано 22 дипломних роботи та 16 магістерських робіт.

Підвищення кваліфікації. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації, брала участь у роботі конференцій, семінарів та ін. Відвідувала курси англійської мови на кафедрі іноземних мов НФаУ. У поточному навчальному році закінчила курси підвищення кваліфікації в ІПКСФ НФаУ «Виробництво лікарських засобів в умовах належної виробничої практики».

Організаційна робота. Богуцька О.Є. 8 років очолювала профспілковий комітет університету, 17 років була завучем кафедри. У різні роки  була секретарем кафедри, відповідальна на кафедрі за дисципліну «Біофармація», проведення олімпіади. На даний час є наставником молодих викладачів, відповідальна за підготовку студентів до  ліцензійного іспиту «КРОК-2».

За добросовісну працю була нагороджена. У 1982 році зайняла 1-ше місце на конкурсі «Кращий за професією», який проводився Одеським аптекоуправлінням. За багатолітню працю неодноразово була нагороджена грамотами, має подяки. У грудні 2017 отримала Почесну грамоту НФаУ.