Гайдукова Олена Олександрівна

IMGL1479
Гайдукова Олена Олександрівна. Народилася 30 серпня 1981 року в с.м.т. Дворічна Харківської області.
У 2003 р закінчила Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Фармація», в 2004 р – інтернатуру та здобула кваліфікацію провізора загального профілю.
З 2004 р по 2008 р працювала за сумісництвом в аптеці ТОВ «Софар» на посаді провізор. На кафедрі фармакологи та фітотерапії а потім на кафедрі фармацевтичної технології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету працювала з 2005 – 2008 рр. на посаді старшого лаборанта
.
У 2006 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва. Кандидатська дисертаційна робота виконувалася на кафедрі фармацевтичної технології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, а з 2008 р на кафедрі аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету. У 2010 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка та дослідження комплексного гомеопатічного препарату для лікування синдрому хронічної Втом» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи (науч. Керівник – д. Фарм. Н ., проф. Тихонова С.А.).
 
На кафедрі аптечної технології ліків ім. Д.П. Сало працює з 2008 р .: 2008-2009 рр. – Асистент; 2009-2010 – старший лаборант; з 2010 р по теперішній час – асистент.
Область наукових інтересів – створення гомеопатічніх лікарськіх ЗАСОБІВ та НОВИХ лікарських препаратів на Основі рослинної та природної сировини.
 
На сьогоднішній день Е.А. Гайдукова автор понад 40 друкованих праць, з них 11 статей журналах ВАК. Має 2 патенти України на винахід і на корисну модель «Гомеопатічній засіб для лікування синдрому хронічної Втом». Співавтор збірника лекцій з курсу аптечної технології ліків англійською мовою «Sterile medicines and medicines requiring aseptical conditions of preraration» (2010 р), методичних вказівок «Методичні вказівки для студентов спеціальності« Фармація »з Вивчення Навчальних дисциплін» (2008 р, 2011 р), фармакопейної статті ДФУ 1.3 «Методи Приготування гомеопатічніх базисних препаратів и потенціювання».
 
Викладає на кафедрі аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала з 2008 р Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аптечна технологія ліків» для студентів III курсу, які навчаються на денному відділенні фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» та на факультеті з підготовки іноземних громадян (у тому числі й англійською мовою); для студентів II IV, V курсів факультету ступеневої фармацевтичної освіти (заочна форма навчання). Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Біофармація» для студентів V курсу, а також «Навчальної пропедевтичної практиці з аптечної технології ліків» для студентів I курсу, які навчаються на денному відділенні фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» та на факультеті з підготовки іноземних громадян. Керує виробничою практикою студентів з аптечної технології ліків.
У зв’язку з переходом на кредитно-модульну систему організації навчального процесу брала участь у підготовці типової програми навчальної дисципліни «Навчальна Пропедевтична практика з аптечної технології ліків» і робочих програм по виробничій практиці з аптечної технології ліків та навчальної пропедевтичної практиці з аптечної технології ліків для спеціальності « Фармація ».
 
Брала участь в організації та проведенні науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні напрямки розвитку гомеопатії в Україні» (2009 р), першого науково-практичного семінару «нанофармації в НФаУ. Реалії та перспективи »(2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції« Нанотехнології у фармації та медицині »
(2011 р), ІІ науково-практичного семінару «нанофармації в Україні. Перспективи розробки лікарських засобів з використанням електронно-променевих нанотехнологій »(2012 р).
З 2009 р секретар кафедри і відповідальна за навчальну пропедевтическую практику з аптечної технології ліків, з 2010 р – відповідальна за виробничу практику з аптечної технології ліків.
Print Friendly, PDF & Email