Крюкова Анна Ігорівна

Крюкова Анна Ігорівна – асистент кафедри аптечної технології ліків.
Закінчила Національний фармацевтичний університет (2014), в якому працює: лаборант (2013-2014), старший лаборант (2014-2015). З 2015 науковий співробітник ДНДЛ з КЯЛЗ. З 2019 асистент кафедри аптечної технології ліків.

Навчально-методична робота:
Викладає на кафедрі аптечної технології ліків. Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Основи сучасної гомеопатії».
Науково-дослідна робота:
У 2016 році пройшла науково-педагогічне стажування у Пан-Європейському Університеті (Словачинна) за програмою «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті», (48 годин).
У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка та стандартизація комбінованих рослинних засобів для застосування при ревматичних захворюваннях суглобів» у вигляді рукопису за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, керівник – д. фарм. н., доц. Владимирова І.М.
На сьогоднішній день є автором та співавтором понад 30 наукових робіт: 8 статей у фахових виданнях, в тому числі 1 стаття у фаховому закордонному виданні, 2 патенти України, 3 інформаційні листа, 20 тез доповідей, які представлені та обговорені на Всеукраїнських та міжнародних конференцій.