Вишневська Лілія Іванівна

Вишневская-Л.И.-220x300ВИШНЕВСЬКА Лілія Іванівна, 1966 року народження, працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) з 1983 року на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри аптечної технології ліків і професора кафедри технології ліків.

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «провізор» (диплом УВ № 775458 від 15.06.1990 р.).

У 1996 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Розробка складу і технології таблеток з фенольним гідрофільним препаратом прополісу» за спеціальністю «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» (диплом ВАК України КН № 011063 від 17.06.1996 р.

У 2001 році Л. І. Вишневській присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ № 002704 від 26.06.2001 р.).

З 2004 року Вишневська Л. І. є деканом фармацевтичного факультету НФаУ. Нагороджена почесною грамотою НФаУ, почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, почесною грамотою МОЗ України, почесною грамотою Харківської міської ради. Є дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації Декан факультету.

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Наукове й експериментальне обґрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація» захистила у 2009 році (диплом ВАК України ДД № 007955 від 10.02.2010 р.).

У 2011 році Л. І. Вишневській присвоєно вчене звання професора (атестат професора 12ПР № 007189 від 10.11.2011 р.).

Під керівництвом Вишневської Л. І. захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук:

 • Ю. Г. Пісковацький – на тему: «Розробка складу та технології препарату «Бронхофіт» із сировини рослинного походження».
 • Н. М. Косяченко – на тему: «Розробка складу та технології гелю для лікування захворювань опорно-рухового апарату»
 • М. С. Вишневська – на тему: «Розробка складу та технології крапель «Урохол» для застосування в урології».
 • К. О. Хохлова – на тему: «Розробка та стандартизація настойки «Атерофіт-норма» для терапії ішемічної хвороби серця».

На сьогодні виконуються чотири кандидатських дисертації (Дегтярьова К. О., Ткачук О. Ю., Марків В. І., Бавикіна М. Л.). Вона є керівником дипломних та магістерських робіт, яких захищено під її керівництвом понад 25.

За редакцією Л. І. Вишневської видані навчальні посібники:

 1. Тихонов А. И. Введение в гомеопатию. Краткая история развития гомеопатии в Украине. Классификация гомеопатических лекарственных форм. Основные направления нормирования производства гомеопатических лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская; под ред. А. И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 2. Основные принципы гомеопатии. Закон исцеления / (Тихонов А. И., Вишневская Л. И. Р. В. Богатырева и др.) Справочник экстемпоральной рецептуры // Под ред. А. И. Тихонова. – К.: МОРИОН, 1999. – 496 с.
 3. Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, А. П. Гудзенко и др.); под ред. акад. А. И. Тихонова. Х.: Основа, 1998. – 336 с.
 4. Эстемпоральная рецептура (Технология, применение). Жидкие лекарственные формы / (А. И. Тихонов, В. П. Черных, Т. Г. Ярных и др.); под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ, 2000. – 205 с.
 5. Геринга. Особенности прописывания гомеопатических рецептов. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / Под ред. А. И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 6. Тихонов А. И. Теоретические основы механизмов действия гомеопатических лекарственных средств. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская Под ред. А. И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 7. Тихонов А. И. Гомеопатические группы лекарств. Комплексная гомеопатия. Лекарства близкие к гомеопатии. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская; Под ред. А.И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. –28 с.
 8. Практикум по технологии гомеопатических препаратов: Для студентов фармац. вузов и ф-тов / (А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных и др.) – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 160 с.
 9. Практикум по технологии гомеопатических препаратов: Для студентов фармац. вузов и ф-тов / (А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных и др.) – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 160 с.

Основні праці:

 1. Тихонов О. І. Вивчення фізико-хімічних і технологічних властивостей фенольного гідрофільного препарату прополісу / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Л. І. // Фармацевтичний журнал. – 1992. – № 5-6.  –  С. 38–44.
 2. Перспективы использования фенольного гидрофильного препарата прополиса в создании новых лекарственных средств. / А. И. Тихонов, С. А. Скрипник, Т. Г. Ярных (та ін.) // В кн.: Проблемы фармации подготовки и использования провизорских кадров. Матер. республ. научн. конф. по фармации и фармакол. – Пятигорск. –1993. – С. 123–124.
 3. Вплив допоміжних речовин на вивільнення фенольного гідрофільного препарату прополісу з твердих лікарських форм / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Л. І. Вишневська // Фармацевтичний журнал. – 1995. – № 5. – Стор. 72–74.
 4. Сучасний стан розробки та впровадження в медичну практику лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, І. Ю. Курченко // Вісник фармації. – 1996. – № 1–2. – С. 75–81.
 5. Богуцька О. Є. Теорія і практика створення лікарських препаратів / О. Є. Богуцька, В. О. Соболєва, Л. І. Яковенко // Мат. між нар. конф., присвяченої 75-річчю з Дня народження ректора ХФІ (1970-1980 р.р.) Сала Дмитра Павловича – Х.: Основа, 1998. – С.54–58.
 6. Тихонов О. І. Створення та впровадження в медичну практику рідких лікарських форм на основі продуктів бджільництва / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, М. Л. Сятиня (та ін.) // Вісник фармації. – Харків. – 1999. – № 2. – С. 59–64.
 7. Тихонов О. І. Фізико-хімічне дослідження вушних крапель з прополісом. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Т. О. Томаровська (та ін.) // Фармацевтичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 76–79.
 8. Богуцька О. Є. Технологія та порівняльний аналіз гомеопатичних настойок цибулі ріпчастої, отриманих з есенції та подрібненої сировини. / О. Є. Богуцька, О. І. Тихонов, Л. І. Яковенко // Фармацевтичний журнал – 1999. – С.103–105.
 9. Богуцкая Е. Е. Лук репчатый (Allium cepa) и его применение в аллопатии и гомеопатии / Е. Е. Богуцкая, Л. И. Вишневская // Провизор. – 1998. –  № 22. – С. 60.
 10. Яковенко Л. И. Гнойное воспаление наружного уха / Л. И. Яковенко // Провизор – 1999. – № 2. – С. 37–38.
 11. Средние отиты. Лечение наружных и средних отитов / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Л. И. Яковенко (и др.) // Провизор – 1999. – №10. – С. 30–31.
 12. Фізико-хімічне дослідження вушних крапель з прополісом / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Л. І. Яковенко (та ін.) // Фармацевтичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 76–79.
 13. Створення та впровадження в медичну практику рідких лікарських форм на основі продуктів бджільництва / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, М. Л .Сятиня (та ін.) // Вісник фармації. – 1999. – № 2 – С. 59–64.
 14. Изучение антимикробной активности супозиториев с фенольным гидрофильным препаратом прополиса / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Л. Ф. Силаева (и др.) // Матер. П Междун. научн.-практ. конф. «Апитерапия сегодня» «С биологической аптекой пчел в ХХ1 век». – Уфа, Россия, 5-6 июля 2000 года. – С. 28–31.
 15. Вчені України – вітчизняній фармації. Матер. научн.-практ. конф. Разработка состава водного раствора прополиса / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, А. Б. Ходарченко (и др.) – 2000. – С. 118–120.
 16. Осипенко С. Ю. Изучение влияния гомеопатических потенций Apis на лимфоциты донорской крови / С. Ю. Осипенко, С. О. Тихонова, Л. И. Яковенко // Український гомеопатичний щорічник; за ред. О. П. Іваніва. – 2000. – Т. 3. – С. 81–84.
 17. Ходарченко Г. Б. Аналіз препаратів групи ентеросорбентів на вітчизняному фармацевтичному ринку / Г. Б. Ходарченко, О. І. Тихонов, Л. І. Яковенко // Вісник фармації. – 2002. – №4 (32). – С.55 –59.
 18. Вивчення адсорбції левоміцетину ентеросорбентом кремнеземного походження силіксом / Ходарченко Г. Б., Тихонов О. І., Грицан Л. Д. // Вісник фармації. – 2003. – №4(36). – С. 68–70.
 19. Тихонов О. І. Гомеопатія та алопатія в системі лікарської терапії / О. І. Тихонов, Л. І. Вишневська // Мат. межд. науч.-практ. конф. «Современные вопросы гомеопатии. Миазматическая доктрина Ганемана и ее практическое применение». – Харьков. – 2003. – С. 30–32.
 20. Дослідження адсорбції аргентуму (I) діоксидом сіліціуму (силіксом) / Г. Б. Ходарченко, О. І. Тихонов, М. Є. Блажеєвський // Збірник наук. статей. Міжнар. наук. конф. ”Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ” (Запоріжжя, 10-11 березня, 2004 р.) –2004. – Т 3. – Вип. 8. – С.93–96.
 21. Обґрунтування складу суспензії з силіксом. / Г. Б. Ходарченко, О. І. Тихонов, Л. І. Вишневська // Фармацевтичний журнал. – 2004. – №2. – С. 81–86.
 22. Вивчення впливу фармацевтичних факторів на вивільнення фенольного гідрофобного препарату прополісу із супозиторіїв / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, В. К. Яковенко // Вісник фармації. – 2004. – №2 (28). – С. 33–36.
 23. Фізико-хімічні  дослідження багатокомпонентних настоїв-мікстур для лікування захворювань органів травлення. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Л. І. Вишневська (та ін..) // Запорожский мед. журнал.– 2004. – № 1. – Том 2. – С. 78–80.
 24. Лекарственные препараты на основе фенольной гидрофильной субстанции прополиса с антимикробным действием / Е. А. Радченко, Л. И. Яковенко, С. А. Тихонова // Лекарства человеку. – 2004. – С. 220–224.
 25. Пісковацький Ю. Г. збору «Бронхофіт» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц. // Український Вісник психоневрології. – 2006. – Т. 14. – Вип. 2 (47), додаток. – С. 92–96.
 26. Вивчення специфічної фармакологічної активності настойки складної «Бронхофіт» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц // Клінічна фармація. – 2006. – Т. 10. – № 3. С. 42–44.
 27. Дослідження пневмопротекторних властивостей та лікувально-профілактичної дії «Бронхофіту» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // Клінічна фармація. – 2006. – Т. 10 – №4. – С. 34–39.
 28. Вивчення протизапальної активності настойки складної «Гінекофіт» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // Ліки. – 2006. – № 5–6. – С. 56–59.
 29. Пісковацький Ю. Г. Фізико-хімічні властивості лікарського збору «Бронхофіт» та його стандартизація / Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц, Л. І. Вишневська. // Вісник фармації. – 2007. – №1 (49). – С. 17–20.
 30. Вишневська Л. І. Фізико-хімічні дослідження настойки складної «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц // Фармацевтичний журнал. – 2007. – №3. – С. 91–94.
 31. Пісковацький Ю. Г. Розробка складу лікарського збору для терапії захворювань бронхолегеневої системи / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц // Фітотерапія часопис. – 2007. – №2. – С. 56–61.
 32. Технологічні дослідження у розробці лікарських форм з рослинної сировини / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц, (та ін..) // Запорожский медицинский журнал. – 2007. – №4. – С. 167–170.
 33. Вишневська Л. І. Дослідження показників якості настойки «Гінекофіт» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц // Ліки України. – 2007. – №112 (додаток). – С. 113–114.
 34. Изучение токсического действия настойки «Бронхофит» / Ю. Г. Писковацкий, А. Г. Чистяков, Вишневская Л. И. // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в галузі аналітичної, судово-медичної, клінічної токсикології та наркології. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Випуск ХХ». – Запоріжжя. Видавництво ЗДМУ. – 2007. – С. 178–183.
 35. Вишневська Л. І. Дослідження по розробці настойки складної «Простатофіт»» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, Георгіянц В.А. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Щупика. – Київ, 2007. – С. 566–569.
 36. Дослідження якісного складу настойки «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц (та ін.) // Фармацевтичний часопис. – 2007. – №3. – С. 31–33.
 37. Вишневська Л. І. Розробка методик визначення якості настойки складної «Простатофіт» / Л. І. Вишневська // Журнал органічної і фармацевтичної хімії. – 2008. – Т. 6. – № 1(21). – С. 76–80.
 38. Пісковацький Ю. Г. Розробка технології лікарського збору «Бронхофіт» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц // «Медична хімія». – 2008. – Т. 10. – № 1. – С. 63–66.
 39. Застосування лікарських рослин для лікування гінекологічних захворювань / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц (та ін.) // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12. – № 2. – С. 50–52.
 40. Вишневська Л. І. Розробка методик аналізу нового лікарського препарату «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, В. А. Георгіянц // Фармаком. – 2008. – №1. – С. 81–84.
 41. Вишневська Л. І. Дослідження з розробки технології нового лікарського препарату «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, Ю. Г. Пісковацький, Н. В. Гарна (та ін.) // Вісник фармації. – 2008. – № 2. – С. 26–30.
 42. Пісковацький Ю. Г. Розробка нового препарату з композиції лікарських трав / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // «Медична хімія». – 2008. – Т. 10. – №2. – С. 119–121.
 43. Писковацкий Ю. Г. Исследования настойки сложной «Простатофит» / Ю. Г. Писковацкий, Л. И. Вишневская, В. К. Яковенко (и др.) //Фармация из века в век. Труды научн.-практ. конф. Часть V. Синтез биологически активных веществ для создания фармацевтических субстанций. Фармакологические исследования. Санкт-Петербург. – 2008. – С. 132–135.
 44. Пісковацький Ю. Г. Дослідження мінерального складу лікарських рослин «Бронхофіту» / Ю. Г. Пісковацький, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // Фітотерапія. Часопис. – №3. – 2008. – С. 66–69.
 45. Писковацкий Ю. Г. Идентификация и количественное определение эфирных масел в препарате «Бронхофит» / Ю. Г. Писковацкий, Л. И. Вишневская, В. А. Георгиянц (и др.) // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – №4. – С. 137–139.
 46. Вишневська Л. І. Технологічні дослідження лікарської рослинної сировини та її композицій у створенні нових препаратів / Л. І. Вишневська // Вісник фармації. – 2008. – № 4 (56). – С. 33–39.
 47. Вишневська Л. І. Маркетингові дослідження лікарських препаратів для терапії гінекологічних захворювань на фармацевтичному ринку України / Л. І. Вишневська // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12. – № 4. – С. 62–66.
 48. Вишневська Л. І. Ідентифікація та хроматографічне дослідження настойки для лікування органів дихання / Л. І. Вишневська // Вісник фармації. – 2009. – №1. – С. 10–15.
 49. Вишневська Л. І. Фармакоекономічна оцінка лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози на фармацевтичному ринку України / Л. І. Вишневська // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13. – № 1. – С. 37–40.
 50. Вишневська Л. І. Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів у настойці складній «Гінекофіт» / Л. І. Вишневська // Журнал органічної і фармацевтичної хімії. – 2009. – Т.7 – № 1(25). – С. 69–73.
 51. Вишневська Л. І. Науково-теоретичне обґрунтування складу препарату для лікування кашлю та застудних захворювань / Л. І. Вишневська, О. Г. Чистяков, Бурд Н. Б. (та ін.) // Медична хімія. – 2009. – Т. 11. – № 1. – С. 108–112.
 52. Вишневская Л. И. Фармакоэкономическая оценка лекарственных препаратов для лечения заболеваний органов дыхания на украинском фармацевтическом рынке / Л. И. Вишневская, В. А. Георгиянц, В. К. Яковенко (и др.) // Материалы международной научн.-практ. конф. «Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства». Шимкент, Казахстан. – 2009. – Т. 2. – С. 146–150.
 53. Вишневська Л. І. Хроматографічне дослідження мононастойок з лікарської рослинної сировини та настойки складної «Гінекофіт» / Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц, В. К. Яковенко (та ін.) //Запорожский медицинский журнал. – 2009. – Т. 11. – № 2. – С. 64–67.
 54. Вишневська М. С. Дослідження специфічної активності нового препарату для лікування сечокам’яної хвороби / М. С. Вишневська, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ. – 2009. – № 18. – К. 1. – С. 337–341.
 55. Владимирова І. М., Бурд Н. Б., Васильєва О. А. Розробка методів аналізу фенольних сполук в рослинній сировині / І. М. Владимирова, Н. Б. Бурд, О. А. Васильєва (та ін.) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ – 2009. – № 18. – К. 3. – С. 540–545.
 56. Вишневська Л. І. / Розробка складу препарату з лікарської рослинної сировини для лікування запальних гінекологічних захворювань / Л. І. Вишневська, Н. Б. Бурд, С. В. Гарна (та ін.) // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12. –№ 2. – С. 84–87.
 57. Вишневська Л. І. Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів методом УФ-спектрофотометрії у настойці складній «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, О. А. Євтєфєєва О.А., С. В. Гарна (та ін.) // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 33-35.
 58. Вишневська М. С. Виявлення та дослідження якісного складу біологічно активних речовин у краплях для урології / М. С. Вишневська, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ. – 2010. –  Випуск 19. – Книга 3. – С. 481–489.
 59. Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів методом УФ-спектрофотометрії у настойці складній «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, О. А. Євтіфєєва О. А. (та ін.) // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 33–35.
 60. Вишневська Л. І. Аналіз ринку полівітамінних препаратів для використання в офтальмології / Л. І. Вишневська, К. О. Хохлова // Клінічна фармація. – 2010. – № 2. – С. 27–32.
 61. Вишневська Л. І. Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в оральних краплях урохол / Л. І. Вишневська, М. С. Вишневська, К. О. Хохлова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3 (11). – С. 18–23.
 62. Косяченко Н. М. Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України / Н. М. Косяченко, Л. І. Вишневська, В. К. Яковенко, К. О. Хохлова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Випуск ХХІІІ». – Запоріжжя. Видавництво ЗДМУ. – 2010. – № 1. – С. 40–43.
 63. Вишневська Л. І. Наукове обґрунтування і розробка складу фітотерапевтичного засобу для офтальмології / Л.І. Вишневська, К.О. Хохлова, С.В. Гарна. // Фітотерапія. Часопис. Київ. – 2010. – № 3. – С. 60–64.
 64. Вишневська М. С. Дослідження гострої токсичності багатокомпонентних крапель «Урохол» / М. С. Вишневська, І. А. Вишневський., Л. І. Вишневська (та ін.) // Український медичний альманах – 2010. – Том 13. – № 4 – С. 49–50.
 65. Вишневська Л. І. Маркетинг лікарської терапії в урології / Л. І. Вишневська, М. С. Вишневська, К. О. Хохлова // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12. – № 6. – 53–57.
 66. Вишневська М. С. Дослідження специфічної активності нового препарату для лікування сечокам’яної хвороби / Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц, І. А. Вишневський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Вип. 18. – Кн. 1. – С. 337–341.
 67. Вишневська, М. С. Дослiдження специфiчної активностi складних крапель урохол / М. С. Вишневська // Клiнiчна фармацiя. – N.3. – 2010. – С. 66–68.
 68. Вишневська, М. С. Маркетинг лiкарської терапiї в урологiї / М. С. Вишневська, Л. I. Вишневська, К. О. Хохлова // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – № 6. – С. 65–67.
 69. Дослiдження гострої токсичностi багатокомпонентних крапель / М. С. Вишневська, I. А. Вишневський, Л. I. Вишневська (та ін.) // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13. – №4. – С. 49–50.
 70. Виявлення та дослідження якісного складу біологічно активних речовин у краплях для урології / М. С. Вишневська, Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц (та ін.) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2010, Київ. – С. 480–489.
 71. Вишневська М. С. Дослiдження специфiчної активностi складних крапель урохол / М. С. Вишневська / Клiнiчна фармацiя. – №.3. – 2010. – С. 66–68.
 72. Вишневська М. С. Прогноз спектра біологічної активності сполук як основа для пошуку нових ліків / М. С. Вишневська, Н. М. Косяченко, Л. І. Вишневська // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13. – № 2. – 65–67.
 73.  Косяченко Н. М. Вивчення антимікробної активності та дослідження щодо вибору консервантів гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська  // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. –Вип. 19. – Книга 2. – С. 487–491.
 74. Косяченко Н. М. Дослідження щодо розробки складу гелю / Н. М. Косяченко, О. П. Стрілець, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Вип. 20. – Кн.3. – С. 347–351.
 75. Хохлова К. О. Технологічні дослідження по розробці фітопрепарату у формі настойки / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська,. С. В. Гарна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 20. – 2011. – 3 кн. – С. 409–414.
 76. Вишневська М. С. Прогноз спектра бiологiчної активностi сполук як основа для пошуку нових лiкiв / М. С. Вишневська, Н. М. Косяченко, Л. I. Вишневська / Запорожский медицинский журнал. – 2011. – № .2. – С. 53–57. – Бiблiогр.: с.56 –57.
 77. Вишневська Л. І. Обґрунтування складу комплексного гелю протизапальної дії / Л. І. Вишневська, Н. М. Косяченко, О. І. Набока // Вісник фармації. – 2011. – № 3 (67). – С. 8–12.
 78. Технологічні дослідження з розробки фітопрепарату для лікування органів сечовиділення / Л. І. Вишневська, М. С. Вишневська, В. К. Яковенко (та ін.) // Вісник фармації. – 2011. – № 4 (68). – С. 16–19.
 79. Хохлова К. О. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації кардіологічного засобу / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Випуск 21(4). – 2012. – 4 кн. – С. 479–485.
 80. Хохлова К. О. Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів із сировини глоду для лікування хвороб системи кровообігу / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, Т. С. Сахарова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. Збірник наукових статей. – Запоріжжя. Видавництво ЗДМУ. – 2012. – № 2 (9). – С. 107–111.
 81. Хохлова К.О. Обгрунтування складу настойки складної «Атерофіт-норма» для терапії серцево-судинних захворювань / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, О. І. Набока // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – Т. 7. – № 4. – 2012. – 4 кн. – С. 212–218.
 82. Хохлова К. О. Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної «Атерофіт-норма» / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, О. І. Набока // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15. – № 5. – С. 60–62.
 83. Хохлова К. О. Розробка та валідація методики ідентифікації ізофлавоноїдів і три терпенових сапонінів у настойці «Атерофіт-норма» методом тонкошарової хроматографії / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, С. В. Гарна // Фармаком. –№ 1. – 2013. – С. 38–52.

Патенти:

 1. Пат. 65727 Україна, МПК A61K 35/58, A61K 9/06, A61P 29/00. Фармацевтична композиція у формі гелю / Вишневська Л. І., Косяченко Н. М.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – u201107011; заявл. 03.06.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл № 23.
 2. Пат. 75185 Україна, МПК A61K 9/10, A61K 31/695. Лікарський засіб у формі суспензії з сорбційною дією для перорального застосування / Тихонов О. І., Вишневська Л. І., Ходарченко Г. Б., грицан Л. Д.; заявник та власник Національний фармацевтичний університет. – 2004031641; заявл. 05.03.2004; опубл. 15.03.2006, Бюл № 3.
 3. Пат. 76156 Україна, МПК A61K 36/734, A61P 9/00. Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Гарна С. В.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – u201206983; заявл. 07.06.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл № 24.
 4. Пат. 79928 Україна, МПК A61K 36/00, G01N 30/90. Спосіб визначення плодів, листя та квіток глоду і суцвіття конюшини лучної у фітопрепараті / Вишневська Л. І., Хохлова К. О.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – u201211669; заявл. 09.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл № 9.
 5. Пат. 80213 Україна, МПК C07D 219/00, A61K 31/435. 6,9-діаміно-2-етоксіакридинію 3,5-динітро-n-(4′-хлорфеніл)антранілат, що проявляє антимікробну, протигрибкову, протизапальну, анальгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію відносно бензилпеніціліну натрієвої солі / Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Кобзар Н. П., Зупанець І. А., Павлій О. І., Шевельова Н. Ю., Алексеєва Н. М., Вишневська Л. І.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – а200602105; заявл. 27.02.2006; опубл. 27.08.2007, Бюл № 13.
 6. Пат. 87298 Україна, МПК A61K 9/08, A61K 36/24, A61K 36/28, A61K 36/31, A61K 36/38, A61K 36/53, A61K 36/66, A61K 36/882, A61P 15/02, A61P 31/04. Фітотерапевтичний засіб для лікування гінекологічних захворювань / Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Чистяков О. Г.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. а200610550; заявл. 10.04.2008; опубл. 10.07.2009, Бюл № 13.
 7. Пат. 87311 Україна, МПК A61K 9/08, A61K 36/28, . A61K 36/35, A61K 36/484, A61K 36/53, A61K 36/534, A61K 36/537, A61K 36/882, A61K 36/00, A61K 36/00, A61P 11/14, A61P 11/00. Фітотерапевтичний засіб для лікування бронхолегеневих ЗАХВОРЮВАНЬ / Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Чистяков О. Г..; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – a200612669; заявл. 11.12.2006; опубл. 10.07.2009, Бюл № 13.
 8. Пат. 95389 Україна, МПК A61K 36/23, A61K 36/704, . A61K 36/899, A61K 36/35, A61K 36/11, A61K 36/38, A A61K 36/534, A61K 127/00, A61K 131/00, A61K 133/00, A61K 135/00, A61P 13/00, A61K 36/185. Засіб рослинного походження “Урохол”/ Вишневський І. А., Вишневська М. С., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – a201005077; заявл. 10.06.2011; опубл. 25.07.2011, Бюл № 14.
 9. Пат. 95721 Україна, МПК A61K 36/53, A61K 36/185, A61K 36/537, A61K 36/534, A61P 25/20. Седативний засіб “Клімасед” / Вишневський І. А., Яковенко В. К., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – a201005079; заявл. 11.07.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл № 16.
 10. Пат. 97415 Україна, МПК A61K 31/44, A61K 36/482, A61P 1/10; Лікарський послаблюючий засіб / Вишневський І. А., Яковенко В. К., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А.; заявник та  власник Національний фармацевтичний університет. – a201005079; заявл. 10.11.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл № 3.

Госпрозрахункова тематика – підготовка контрактних аспірантів: М. Л. Бавикіна «Розробка складу та технології супозіторіїв для лікування кандидозного вульвовагініту»

Читає курс лекцій з дисциплін: «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Технологія гомеопатичних препаратів».