Графік консультацій

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

На кафедрі аптечної технології ліків при відсутності на занятті з поважної або неповажної причини студент повинен відпрацювати заняття за наявності допуску з деканату своєму або черговому викладачу за графіком кафедри у вільній лабораторії.

Проведення консультацій та відпрацювання занять проводяться черговими викладачами з 1000 до 1700 згідно наведеного  графіка:

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

на весняний семестр 2019-2020 н.р.

Перший тиждень Черговий викладач Другий

тиждень

Черговий викладач
Понеділок доц. Ковальова Т.М. Понеділок ст. викл. Ромась К.П.
Вівторок доц. Зуйкіна С.С. Вівторок ас. Коноваленко І.С.
Середа ас. Крюкова А.І. Середа доц. Богуцька О.Є.
Четвер доц. Семченко К.В. Четвер доц. Зубченко Т.М.
П’ятниця ас. Марченко М.В. П’ятниця ас. Бавикіна М.Л.

Відпрацювання пропущених занять студентами здійснюється у разі обов’язкового надання викладачеві допуску.

Термін відпрацювання пропущеного заняття 14 календарних днів з дати отримання допуску. У разі тривалої хвороби студента, термін для відпрацювання пропущених занять може бути подовжений деканом факультету.

Забороняється відпрацювання пропущених занять під час складання підсумкового контролю та екзаменаційної сесії, крім випадків подовження студенту навчального семестру або термінів проведення підсумкового модульного контролю*.

*Положення про відпрацювання студентами пропущених навчальних занять та порядок ліквідації академічної різниці в навчальних планах у Національному фармацевтичному університеті ПОЛ А2.2-10-182, затверджене 21 грудня 2018 р., протокол №5.

Графік обговорено та затверджено на засіданні кафедри АТЛ, протокол №9 від 13 січня 2020 р.