Графік консультацій

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТАМИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
на весняний семестр 2018-2019 н.р. 

Перший тиждень Черговий викладач Другий тиждень Черговий викладач
Понеділок доц. Ковальова Т.М. Понеділок доц. Семченко К.В.
Вівторок доц. Богуцька О.Є. Вівторок проф. Половко Н.П.

ас. Марченко М.В.

Середа доц. Зуйкіна С.С., Середа ст. викл. Ромась К.П.
Четверг доц. Зубченко Т.М., Четвер проф. Шпичак О.С.

ас. Хохлова К.О.

П’ятниця ас. Коноваленко І.С. П’ятниця ас. Бавикіна М.Л.

Відпрацювання пропущених занять студентами здійснюється у разі обов’язкового надання викладачеві допуску.

Термін відпрацювання пропущеного заняття 14 календарних днів з дати отримання допуску. У разі тривалої хвороби студента, термін для відпрацювання пропущених занять може бути подовжений деканом факультету.

Забороняється відпрацювання пропущених занять під час складання підсумкового контролю та екзаменаційної сесії, крім випадків подовження студенту навчального семестру або термінів проведення підсумкового модульного контролю*.

*Положення про відпрацювання студентами пропущених навчальних занять та порядок ліквідації академічної різниці в навчальних планах у Національному фармацевтичному університеті ПОЛ А2.2-10-182, затверджене 21 грудня 2018 р., протокол №5.

Графік обговорено та затверджено на засіданні кафедри АТЛ, протокол №10 від 23 січня 2019 р.

Завантажити *.pdf