Технологія гомеопатичних лікарських засобів

Робоча програма з дисципліни “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”


Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять з дисципліни “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”

030-КПлан_-_ТГЛЗ_лекц.маг.веч._осен__17-18
031-КПлан_-_ТГЛЗ_прак.маг.веч._осен__17-18
032-КПлан_-_ТГЛЗ_лекц.маг.ден.__осен__17-18
033-КПлан_-_ТГЛЗ_прак.маг.ден._осен__17-18
034-КПлан_-_ТГЛЗ_лекц.маг.заоч._осен__17-18
035-КПлан_-_ТГЛЗ_прак.маг.заоч._осен__17-18
036-КПлан_-_ТГЛЗ_лекц.маг.дист._осен__17-18
037-КПлан_-_ТГЛЗ_прак.маг.дист._осен__17-18
Тематичний план лекційних, семінарських та практичних занять на осінній семестр, 2017-2018 н.р.


Критерії оцінювання знань з дисципліни “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”

Критерії оцінювання знань


Мультимедійні презентації лекцій з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”

1_Введение в гомеопатию
2_Классификация_гомеопатических_лекарственных_форм
3_Основные_принципы_гомеопатии
4_Шкалы_гомеопатических_разведений
5 Лечение острых и хронических болезней. Законы Геринга
6 Гомеопатические группы лекарств
7_Комплексные ГЛС
8 Близкие к гомеопатическим
9 Теоретичні основи механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів
10_Технологя_екстемпоральних_гомеопатичних_ЛЗ


Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік контрольних питань


Критерії оцінювання ПМК з дисципліни “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”

Критерії оцінювання ПМК


Зразок білета ПМК з дисципліни “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”
Зразок_бiлета_ПМК_ТГЛЗ


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи
Питання до самостійної роботи студентів


Література
Навчальна література

Print Friendly, PDF & Email