Основи сучасної гомеопатії

Робоча програма з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”


Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять:
КПлан – Основи сучасної гомеопатії лекц.1-6 групи, ден. осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії лекц. 21-24 групи, ден. осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії прак.зан. 1-6 групи, ден. осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії прак.зан. 21-24 групи, ден. осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії лекц.заочн. осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії прак.зан. 5а-6б групи, заоч.осень 17-18
КПлан – Основи сучасної гомеопатії прак.зан. 7а-8б групи, заоч.осень 17-18
Тематичні плани лекційних, семінарських та практичних занять на осінній семестр, 2017-2018 н.р.


Критерії оцінювання знань з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”
Критерії оцінювання знань


Мультимедійні презентації лекцій з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”

1_Введение в гомеопатию
2_Классификация_гомеопатических_лекарственных_форм
3_Основные_принципы_гомеопатии
4_Шкалы_гомеопатических_разведений
5 Лечение острых и хронических болезней. Законы Геринга
6 Гомеопатические группы лекарств
7_Комплексные ГЛС
8 Близкие к гомеопатическим
9 Теоретичні основи механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів
10_Технологя_екстемпоральних_гомеопатичних_ЛЗ


Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік контрольних питань


Критерії оцінювання ПМК з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”
Критерії оцінювання ПМК


Зразок білета ПМК з дисципліни “Основи сучасної гомеопатії”
Зразок_бiлета_ПМК_


Перелік теоретичних питань до самостійної роботи
Самостйна_робота_студентів


Література
Навчальна література

Print Friendly, PDF & Email