Денне відділення

«Фармація»

Для вітчизняних студентів 2 курсу фс(4,0д)мед.

Календарно-тематичний план лекцій осінній семестр, 2017-2018н.р.

Календарно-тематичний план лабораторних занять осінній семестр, 2017-2018 н.р.

Календарно-тематичний план семінарських занять осінній семестр, 2017-2018 н.р.


Для іноземних студентів 3 курсу Фм(5,0д)і

Календарно-тематичний план лекцій осінній семестр, 2017-2018н.р.

Календарно-тематичний план семінарських занять осінній семестр, 2017-2018 н.р


Для студентів СНД 3 курсу спеціальності Фм(5,0д)снд

Календарно-тематичний план лекцій осінній семестр, 2017-2018н.р.

Календарно-тематичний план семінарських занять осінній семестр, 2017-2018 н.р


Для вітчизняних студентів 3 курсу спеціальності Фс(5,0д)

Календарно-тематичний план лекцій осінній семестр, 2017-2018н.р.

Календарно-тематичний план семінарських занять осінній семестр, 2017-2018 н.р


Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Перелік питань для підготовки до модулю 1

Самостійна робота

Література

Print Friendly, PDF & Email