Денне відділення

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять

Календарний план лекцiй_(5,0д)_та_(4,0д) мед_осiннiй_семестр (2018/2019 н.р.)

Календарний_план_занят_(4,0д) мед _осiннiй_семестр (2018/2019 н.р.)

Календарний_план_занят_(5,0д) _осiннiй_семестр (2018/2019 н.р.)


Перелік теоретичних питань до ПМК

Питання до ПМК АТЛ (2018/2019 н.р.)


Критерії оцінювання ПМК

Оцiнювання_дисциплiн (2018/2019 н.р.)

Критерії оцінювання_ПМК (2018/2019 н.р.)

Критерії оцінювання на контролі змістового модуля_1 (2018/2019 н.р.)

Критерії оцінювання на лабораторному занятті (2018/2019 н.р.)


Приклад білета та еталон відповіді до ПМК 1
Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_ПМК (2018/2019 н.р.)


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Самостійна АТЛ  (2018/2019 н.р.)


Курсовой іспит
БАЗА ТЕСТІВ НА ІСПИТ 2018–2019

ПЕРЕЛІК РЕЦЕПТУРНИХ ПРОПИСІВ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З АТЛ


Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Література