Денне відділення

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять

Календарний план лекцiй_занятиятий_ин._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)_

Календарний_план_занят_вiтч._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)_

Календарний_план_занят__мед_4,0_осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)

Лекции_ин._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)

Лекции_вiтчизнянi_та_медики_осiннiй_семестр (2018/2019 н.р.)


Лекційний матеріал

Лекція за темою: “Загальні питання технології ліків. Державне нормування виробництва лікарських препаратів. Технологія порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються прописаною кількістю, насипною масою і будовою частинок. Технологія порошків з отруйними і сильнодіючими речовинами. Технологія порошків з барвними, пахучими, важко подрібнюваними речовинами та екстрактами.”


Перелік теоретичних питань до ПМК

Питання до ПМК АТЛ (2018/2019 н.р.)


Критерії оцінювання ПМК

Оцiнювання_дисциплiн 

Критерії оцінювання_ПМК 

Критерії оцінювання на контролі змістового модуля_1

Критерії оцінювання на лабораторному занятті 


Приклад білета та еталон відповіді до ПМК 1
Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_ПМК 


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Самостійна АТЛ  


Курсовой іспит
БАЗА ТЕСТІВ НА ІСПИТ

ПЕРЕЛІК РЕЦЕПТУРНИХ ПРОПИСІВ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З АТЛ


Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Література