Students scientific society

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ЧЛЕНІВ СНТ КАФЕДРИ АТЛ

Набувши високого рівня теоретичних знань та практичних навичок при вивченні курсу аптечної технології ліків, значна кількість студентів виявила бажання працювати в студентському науковому товаристві кафедри.

Студенти – члени СНТ проводять фармако-технологічні, фізико-хімічні, біофармацевтичні дослідження експериментальних зразків твердих, рідких та м’яких лікарських форм.

У подальшому, результати досліджень молодих вчених стануть підґрунтям для створення нових вітчизняних алопатичних, гомеопатичних лікарських препаратів екстемпорального та промислового виробництва, з урахуванням фармакологічної активності, економічної доступності, та наявності вітчизняної сировинної бази.

IMG_3487 IMG_3484
IMG_3494 IMG_3489

Звіт про роботу СНТ за 2014/2015 н.р.

Звіт про роботу СНТ за 2015/2016 н.р.

План роботи СНТ на 2016/2017 н.р.

Print Friendly, PDF & Email