11 грудня 2019 р. відбувся науково-практичний семінар

11 грудня 2019 р. відбувся науково-практичний семінар

11 грудня 2019 р. відбувся спільний науково-практичний семінар, який був організований кафедрами аптечної технології ліків (АТЛ) і організації та економіки фармації (ОЕФ) НФаУ. На семінарі були розглянуті організаційно-економічні та технологічні проблеми виготовлення ліків в умовах аптек.

У роботі семінару прийняли участь 22 особи: завідувачі кафедр ОЕФ та АТЛ (проф. Немченко А. С., проф. Вишневська Л. І); співробітники кафедр ОЕФ, АТЛ та технології ліків (ТЛ); засновник мережі аптек ТОВ «Леда» Демченко О. В.; провізор аптеки ТОВ «Аптека № 195 – Харків» Рудакова І.А.

З доповідями виступили: завідувач кафедри ОЕФ проф. Немченко Алла Семенівна («Сучасні підходи до удосконалення ціноутворення на екстемпоральні лікарські засоби та підвищення їх доступності для населення»), засновник мережі аптек ТОВ «Леда» Демченко Олександр В’ячеславович («Аналіз нормативно-правових проблем регулювання діяльності виробничих аптек в Україні та імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів») та провізора ТОВ «Аптека № 195 – Харків» Рудакова Ірина Анатоліївна («Організація предметно-кількісного контролю лікарських засобів у діяльності виробничих аптек»).

В обговоренні сучасних проблем виготовлення ліків в умовах аптек найбільша увага приділялась питанням ціноутворення та оподаткування на ПДВ екстемпоральних ліків. Науковці університету та представники практичної фармації прийняли активну участь у жвавій дискусії, яка дозволила висвітлити найболючіші питання на шляху ефективної реалізації виробничої функції аптек в Україні. Так, було обговорено питання перегляду тарифів на виробництво ліків в аптечних умовах, а також формування єдиних підходів щодо їх використання у практичній роботі аптечних закладів різних форм власності та господарювання. Окремо обговорювалися проблеми нормативно-правового регулювання імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів, що використовуються в аптечному виробництві ліків, діючих норм стосовно контролю якості та термінів зберігання екстемпоральних лікарських засобів, стандартизації допоміжних речовин тощо. Не оминули науковці та представники практичної фармації питання впровадження обов’язкового медичного страхування як важливого механізму підвищення рівня доступності лікарських засобів, в т. ч. й аптечного виробництва в Україні. Наприкінці дискусії була сформульована консолідована думка щодо активізації зусиль науковців НФаУ з організаційно-економічної та технологічної шкіл, представників практичної фармації та бізнес-спільноти у напрямку впровадження комплексу заходів, які б сприяли відродженню виробничої функції аптек як закладів системи охорони здоров’я.

11 грудня 2019 р. відбувся науково-практичний семінар 11 грудня 2019 р. відбувся науково-практичний семінар