Денне відділення

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять

Календарний план лекцiй_занятиятий_ин._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)_

Календарний_план_занят_вiтч._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)_

Календарний_план_занят__мед_4,0_осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)

Лекции_ин._осiннiй_семестр (2019/2020 н.р.)

Лекции_вiтчизнянi_та_медики_осiннiй_семестр (2018/2019 н.р.)


Лекційний матеріал

01 Нормування виготовлення ЛЗ

02 Тверді лікарські форми. Виготовлення в умовах аптек простих і складних порошків з лікарськими речовинами

03 Виготовлення в умовах аптек порошків із отруйними, наркотичними і сильнодіючими речовинами

04 Виготовлення складних порошків з барвними пахучими та важкоподрібнюваними речовинами

05 Виготовлення складних порошків з екстрактами та напівфабрикатами

06 Технологія зборів в умовах аптек

07 Концентровані розчини

08 Мікстури

09 Особливі випадки виготовлення ВР. Краплі

10 СФР. Неводні розчини

11 ВМС+Колоїди

12 Суспензії

13 Емульсії

14 Водні витяги ЛС ДК

15 Водні витяги слизи ДК

16 М’які лікарські форми. Лініменти та мазі гомогенні

17 Гетерогенні мазі

18 Мазі комбіновані. Креми. Гелі

19 Супозиторії1-озв

20 Супозиторії2-озв

21 Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних ЛЗ

22 Стабілізація інєкційних розчинів

23 Ізотонічні та iнфузiйнi розчини

24 Очні ЛФ ДК


Перелік теоретичних питань до ПМК

Питання до ПМК АТЛ (2018/2019 н.р.)


Критерії оцінювання ПМК

Оцiнювання_дисциплiн 

Критерії оцінювання_ПМК 

Критерії оцінювання на контролі змістового модуля_1

Критерії оцінювання на лабораторному занятті 


Приклад білета та еталон відповіді до ПМК 1
Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_ПМК 


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Самостійна АТЛ  


Курсовой іспит
БАЗА ТЕСТІВ НА ІСПИТ

ПЕРЕЛІК РЕЦЕПТУРНИХ ПРОПИСІВ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З АТЛ


Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Література