Заочное отделение

Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_до_АКРС 

Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_ПМК 

Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Тематичний план лекцій та лабораторних занять з АТЛ для студентів заочної форми начання 4,5 мед та заняття 3 курс  (2019-2020 н.р.)

Тематичний план лекцій та лабораторних занять з АТЛ для студентів заочної форми навчання (1,5 КФ, ТПКЗ)

Програма з АТЛ (4,5(мед); 5,5 років навчання)

Тести з АТЛ

Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи з АТЛ для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти:

Контрольні питання до к модулю 1 з АТЛ для студентів заочного відділення (4,5, 5,5)