АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З АТЛ 2022-2023 навчальний рік

Інформація для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти

з проходження виробничої практики з аптечної технології ліків

Приклад робочого зошиту з АТЛ

Приклад щоденника практики з АТЛ

Звіт про проходження практики

Робочий зошит з виробничої практики з АТЛ

Перелік рецептурних прописів для виробничої практики

1) звітними документами з виробничої фармацевтичної практики з АТЛ є бланк “Щоденник практики”, Робочий зошит (25 рецептів з Переліку) і Звіт про проходження практики. Звітні документи (бланк “Щоденник практики”(стор. 2, 6), Робочий зошит (стор. 27)) мають бути підписані фахівцем аптеки і завірені печаткою аптеки, в якій проведена практика;
2) звітні документи з виробничої фармацевтичної практики з АТЛ необхідно направити викладачеві кафедри АТЛ на його адресу електронної скриньки протягом одного місяця після закінчення практики.
3) залік з практики відбудеться протягом першого тижня семестрового контролю після перевірки звітних документів з практики та здачі тестів (СК1 та СК2, прохідний бал 100 %).

Посилання на тести: Тести кафедри АТЛ

За додатковою інформацією Ви маєте можливість звернутися безпосередньо до викладача кафедри АТЛ, який приймає залік.

Інформація щодо консультацій (розподіл керівників практики):

Денна форма здобуття освіти:

Фм18(5,0д)_Консультації щодо прийому виробничої практики з АТЛ

Фм19(3,10)мед_Консультації щодо прийому виробничої практики з АТЛ

Заочна форма здобуття освіти:

Фм19(4,6з)мед_Консультації щодо прийому виробничої практики з АТЛ

Фм18(5,5з)_Консультації щодо прийому виробничої практики з АТЛ