Extramural

Консультації з проходження виробничої практики
з аптечної технології ліків
для студентів Фс17(4,5з.о)мед

Закріплення керівників практики 4,5 мед 2020 *.pdf

Консультації з проходження виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів Фс17(4,5з.о)мед

Консультації з проходження виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів Фс16(5,5 з.о)

 

Інформація для студентів заочного навчання

з проходження виробничої практики з аптечної технології ліків

6 курс Фс16(5,5з) 01а—02б

5 курс Фс17(4,5дз)мед-01а

Фс17(4,5з)мед-01а-02а

Фс17(3,5з)ДВмед-01а

СТРУКТУРА_виробничої практики_

ВИМОГИ_до освоєння практичних навичок та вмінь під час проходження виробничої практики

ЗВIТНА_ДОКУМЕНТАЦIЯ__за_результатами_виробничоiЇ_практики_

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ_з_виробничої практики_по_АТЛ_

ПЕРЕЛIК_ПИТАНЬ__до підсумкового контролю з виробничої практики_

ПРИКЛАД БІЛЕТУ__ПМК_з_виробничої практики_АТЛ

ФОРМИ_КОНТРОЛЮ_

РОБОЧИЙ_ЗОШИТ_iз_виробничої_практики_*.doc

РЕКОМЕНДОВАНА_ЛIТЕРАТУРА_