ATL

Рекомендований перелік тем курсових робіт

Підготовка, оформлення і захист курсових робіт з аптечної технології ліків (методичні рекомендації для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання)

Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків