Full-time

Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Календарний план семінарских і лабораторних занять для іноземних студентів та СНД весняний семестр 

Календарний план лекцій для іноземних студентів  та СНД на весняний семестр

Календарний план лекцій для вітчизняних студентів на весняний семестр 

Календарний план семінарських та лабораторних занять для вітчизняних студентів весняний семестр 

Перелік питань для підготовки до модулю 1

Самостійна робота

Література