Бавикіна Марина Лазарівна

Бавикіна Марина ЛазарівнаБАВИКІНА Марина Лазарівна– кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

Бавикіна Марина Лазарівна

 

Закінчила: У 2011 р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізора. У 2012 р. закінчила магістратуру Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію магістра фармації. У тому ж році закінчила інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ за спеціальністю «Загальна фармації».

Працювала лаборантом кафедри аптечної технології ліків (2013-2014), старшим лаборантом (2015-2016).

Навчально-методична робота: Викладає на кафедрі аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала. Проводить лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Вступ у фармацію».

За час роботи на кафедрі керувала виконанням дипломних та магістерських робіт вітчизняних студентів.

Науково-дослідна робота: У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук  «Розробка складу та технології  комбінованого гелю для фармакотерапії ускладнень при гіпоестрогенових станах у гінекології», за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» під керівництвом д.ф.н.,професора Вишневську Л.І.

Брала участь у кафедральних,  та міжвузівських конференціях.  Брала участь у 12-тої autumn assembly у Мальті

На сьогоднішній день є автором 29 друкованих робіт, з них 8 статей у журналах ВАК України, 1 патентів України, 20 статей та матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій.

У 2018 році пройшла навчання у Школі професійної майстерності викладача НФаУ та отримала відповідний сертифікат.