Хохлова Катерина Олександрівна

Хохлова Катерина ОлександрівнаХохлова Катерина Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

Освіта. Вища. Закінчила Національний фармацевтичний університет у 2009 році.

Хохлова Катерина ОлександрівнаХохлова Катерина Олександрівна

Працює в НФаУ

2009-2011 рр. – старший лаборант кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації;

2010-2013 рр. – аспірант кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації;

З 08.01.2014 р. і до тепер – асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала

Наукові досягнення.

У 2013 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою: «Розробка та стандартизація настойки «Атерофіт-норма» для терапії ішемічної хвороби серця» за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів; керівник – д. фарм. н., проф. Вишневська Л. І.

Співавтор дисертаційної роботи та ряду наукових статей та тез Косяченко Н. М., виконаних відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету «Створення складу і технології одержання біологічно активних речовин та лікарських засобів природного походження» (номер державної реєстрації 0103U000477) і проблемної комісії «Фармація» МОЗ і АМН України.

Співавтор дисертаційної роботи та наукових статей та тез Пісковацького Ю. Г., Вишневської Л. І., Вишневської М. С., виконаних відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету («Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження», № державної реєстрації 0103U000476) та проблемної комісії «Фармація» МОЗ і АМН України.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах семінарах та вебінарах.

1. Conference: 42nd IUPAC Congress, 2-7 August 2009. Glasgow, Scotland;

2. 14-th International Congress Phytopharm 2010, Saint-Peterburg, Russia, 1-3 July 2010;

3. «USP Over-the-Counter (OTC) Drug Substances and Drug Products Workshop», 8-9 вересня 2011, USA, MD, Rockville;

4.«WHO Prequalification Second Line TB Manufacturers Workshop», Ukraine, Kharkov, April 11-12, 2011;

5. «Understanding the USP Compendial Process: Monographs, General Chapters and General Notices», September 7, 2011, USA, MD, Rockville;

6. Webinar of FIP «General overview of the FIP Boards and their activities», July 4, 2013;

7. The XVII International Congress «Phytopharm 2013», Vienna, Austria, July 8-10, 2013;

8. Plant Libra Project 2013, Conference on: Quality of Plants for Food Supplements, Vienna, Austria , July 11, 2013.

 

Здобутки та досягнення:

Стипендіат Президента України (I семестр 2008-2009 навчального року, Наказ МОЗ 19.09.2008 № 537).

2010 р. – Подяка Національного фармацевтичного університету за активну участь у громадській і науковій діяльності НФаУ;

2011 р. – «Молода людина року» Київського району, м. Харків, III місце.

 

Закордонні наукові відрядження:

Хохлова К.О. у період з 01.07.2011-30.09.2012 проходила стажування за науковою програмою «USP Visiting Scientists Program» в Американській фармакопеї, м. Роквіль, Меріленд, тематика проекту: «Development of Dietary Supplements Monograph»

 

Членство в міжнародних наукових суспільствах:

1. Член Royal Society of Chemistry, 2009-2011 рр.

2. Членство Washington Chromatography Disscusion Group, з 2011 р.

3. Членство у FIP, з 2012 р.

 

Публікації.

АВТОРЕФЕРАТ

Хохлова, К. О. Розробка та стандартизація настойки «Атерофіт-норма» для терапії ішемічної хвороби серця : автореф. дис. … канд. фармац. наук : 15.00.03 / К. О. Хохлова. – Х., 2013. – 22 с. – Бібліогр. : с. 18–19.

ДИСЕРТАЦІЯ

Хохлова К.О. Розробка та стандартизація настойки «Атерофіт-норма» для терапії ішемічної хвороби серця: дис. … кандидата фармац. наук : 15.00.03 / Хохлова Катерина Олександрівна. – Х., 2013. – 216 с.

СТАТТІ

1.       Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Хохлова К. О. Дослідження мінерального складу композиції лікарських рослин «Бронхофіту» // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 3. – С. 66–69.

2.       Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А., Яковенко В. К., Хохлова К. О. Розробка нового препарату з композиції лікарських трав // Медична хімія. – 2008.– Т.10. – № 2. – С. 119–121.

3.       Вишневська Л. І., Яковенко В. К., Дяченко К. А., Колесніков О. В., Хохлова К. О. Маркетингові дослідження лікарських препаратів для терапії гінекологічних захворювань на фармацевтичному ринку України // Клінічна фармація. – 2008. – Т. 12, №4. – С. 62–66.

4.       Писковацкий Ю. Г., Вишневская Л. И., Георгиянц В. А., Яковенко В. К., Хохлова Е.А. Идентификация и количественное определение эфирных масел в препарате «Бронхофит» // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – №4 (49). – С. 137–138.

5.       Хроматографічне дослідження мононастойок з лікарської рослинної сировини та настойки складної «Гінекофіт» / Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц, В. К. Яковенко, Н. Б. Бурд, К. О. Хохлова // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 67–69.

6.       Вишневская Л. И. Маркетинговое исследование рынка биологически активных добавок для комплексного лечения и профилактики офтальмологических заболеваний / Л. И. Вишневская, Е. А. Хохлова, В. А. Георгиянц // 65-й региональная конференция по фармации и фармакологии (18-22 января 2010 г, г. Пятигорск). – С. 562–563.

7.       Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Гарна С. В. Наукове обґрунтування і розробка складу фітотерапевтичного засобу для офтальмології // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 3. – С. 60–64.

8.       Вишневська Л.І. Аналіз ринку полівітамінних препаратів для використання в офтальмології / Л.І. Вишневська, К.О. Хохлова // Клінічна фармація. – 2010.– № 2.– С. 27–32.

9.       Валідаційні характеристики методики кількісного визначення флавоноїдів методом УФ-спектрофотометрії у настойці складній «Бронхофіт» / Л. І. Вишневська, О. А. Євтіфєєва, С. В. Гарна, В. К. Яковенко, К. О. Хохлова // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 33–35.

10.     Л. І. Вишневська. Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в оральних краплях урохол / Вишневська Л. І., Вишневська М. С., Хохлова К. О. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3 (11). – С. 18–23.

11.     Косяченко Н.М. Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України / Косяченко Н.М., Вишневська Л.І., Яковенко В.К., Хохлова К.О. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – вип. ХХІІІ. – № 1. – С. 40–43.

12.     Вишневська М.С. Маркетинг лікарської терапії в урології / М.С. Вишневська, Л. І. Вишневська, К.О. Хохлова // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т.12,№ 6. – С. 65–67.

13.     Дослідження валідаційних характеристик методики кількісного визначення кумаринів у настойці складній «Простатофіт» / Вишневська Л. І., Чистяков О. Г., Георгіянц В. А., Яковенко В. К., Хохлова К. О // Медична хімія. – 2010. – Т.12, № 3. – С. 92–97.

14.     Хохлова К. О. Технологічні дослідження по розробці фітопрепарату у формі настойки / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, С. В. Гарна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2011. – Вип. 19, Кн. 3. – С. 409–418.

15.     Хохлова К. О. Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів із сировиною глоду для лікування хвороб системи кровообігу / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, Т. С. Сахарова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – Т. 9, № 2. – С. 107–111.

16.     Хохлова К. О. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації кардіологічного фітозасобу / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, Кн. 4. – С. 479–485.

17.     Фармакологічне вивчення протизапальної активності і гострої токсичності настойки складної «Атерофіт-норма» / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, О. І. Набока, С. В. Гарна // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 60–62.

18.     Обґрунтування складу настойки складної «Атерофіт-норма» для терапії cерцево-судинних захворювань / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, О. І. Набока, С. В. Гарна // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, № 4. – С. 212–217.

19.     Розробка та валідація методики ідентифікації ізофлавоноїдів і тритерпенових сапонінів у настойці «Атерофіт-норма» методом тонкошарової хроматографії / Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Гарна С. В., Котов А. Г. // Фармаком. – 2013. – № 1. – С. 38–51.

20.     Валидация методики идентификации эфирных масел в растительном препарате Климасед / В. К. Яковенко, Е. А. Хохлова // Медицина и образование в Сибири. – 2013. – № 4.

21. Изучение валидационных характеристик методик идентификации препарата «Климасед» / В. А. Георгиянц, В. К. Яковенко, Е. А. Хохлова  // Научные ведомости БелГУ. – 2013. – № 25 (168). – С. 298.

ПАТЕНТИ

1. Патент України на корисну модель № 76156. МПК (2012.01) A61K 36/734, A61P 9/00. Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Гарна С. В.; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. − №u201206983; заявл. 07.06.2012; опубл. від 25.12.2012, Бюл. № 24.

2. Патент України на корисну модель№ 79928. МПК (2013.01) A61K 36/00, G01N 30/90 (2006.01). Спосіб визначення плодів, листя та квіток глоду і суцвіття конюшини лучної у фітопрепараті / Вишневська Л. І., Хохлова К. О.; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. − №u201211669; заявл. 09.10.2012; опубл. від 13.05.2013, Бюл. № 9.

ТЕЗИ

1.       Белошицька І. В., Хохлова К. О., Тихонов О. І., Якущенко В. А. Розробка комплексного гомеопатичного препарату антиалергічної дії // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених // Актуальні питання створення нових лікарських засобів – 17-18 травня – 2007 року, м. Харків. – С. 105.

2.       Куліш О. М., Хохлова К. О., Тихонов О. І., Якущенко В. А. Перспективи створення супозиторіїв комбінованої дії // Актуальні питання створення нових лікарських засобів 16-17 квітня – 2008 року, м. Харків – С.138.

3.       Хохлова К. О., Тарасенко О. О., Тихонов О. І., Якущенко В. А. Актуальність екстемпорального виготовлення ректальних лікарських препаратів // Актуальні питання створення нових лікарських засобів 16-17 квітня – 2008 року, м. Харків – С.174.

4.       Вишневська Л. І., Вишневська М. С., Косяченко Н. М., Георгіянц В. А., Вишневський І. А. Розробка складу лікарського препарату для застосування в урології // Матер. перш. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. Сучасні досягнення фармацевтичної технології, 20-21 листопада 2008 р., м. Харків. – С.57.

5.       Хохлова К. О., Пісковацький Ю. Г., Вишневська Л. І. Дослідження по розробці технології та складу настойки «Бронхофіт» // Актуальні питання створення нових лікарських засобів 16-17 квітня – 2008 року, м. Харків – С. 173.

6.       Вишневская Л. И., Писковацкий Ю. Г., Георгиянц В. А., Яковенко В. К., Хохлова Е. А. Создание жидких лекарственных форм для лечения бронхитов // Cборник трудов ІІ Международной научной конференции молодых ученых-медиков. – Курск : ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – Т. III. – С.272–273.

7.       Вишневська Л. І., Пестун І. В., Хохлова К. О. Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії захворювань органів дихання // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями: матеріали науково-практичної конференції (21 жовтня 2008 р., м. Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С.115.

8.       Исследование настойки сложной «Простатофит» / Ю. Г. Писковацкий, Л. И. Вишневская, В. К. Яковенко, Е. А. Хохлова // Фармация и общественное здоровье: Материалы конференции (18-19 февраля 2008 г., г. Екатеринбург). – ГОУ ВПО «Уральская Государственная медицинская академия» Росздрава, 2008. – С.259–261.

9.       Писковацкий Ю. Г. Исследования настойки сложной «Простатофит» / Ю. Г. Писковацкий, Л. И. Вишневская, В. К. Яковенко, Е. А. Хохлова // Фармация из века в век: труды научно-практической конференции Часть V Синтез биологически активных веществ для создания фармацевтических субстанций. Фармакологические исследования, Санкт-Петербург, 2008. – С. 132–135.

10.     Писковацкий Ю. Г. «Гинекофит» – новый препарат для гинекологии / Ю. Г. Писковацкий, Е. А. Хохлова // Вестник РГМУ. Периодический медицинский журнал. – М. : ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. – 2008, № 2 (61). – 432 с.

11.     Вишневська Л. І. Ідентифікація біологічно активних сполук настойки складної «Гінекофіт» / Л. І. Вишневська, В. А. Георгіянц, К. О. Хохлова // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: матеріали Української науково-практичної конференції (26 лютого – 2009 р., м. Харків).– Х.: Вид-во НФаУ. – 2009. – С. 130.

12.     Вишневська М. С., Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А. Доцільність створення нового комбінованого препарату для лікування сечостатевої системи // ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27-29 квітня 2009 року, м. Тернопіль – 209 С.

13.     Косяченко Н. М., Хохлова К. О., Вишневська Л. І., Георгіянц В. А. Розробка складу засобу для лікування суглобового та м’язового болю // ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27-29 квітня 2009 року, м. Тернопіль – 210 С.

14.     Хохлова К. О. Валідація методики спектрофотометричного визначення настойки складної для лікування бронхолегеневих захворювань / Хохлова К. О. Вишневська Л. І., Георгіянц В. А. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (23-24 квітня 2009 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 196.

15.     Lilia I. Vishnevska, Natalia M. Kosyachenko, Kateryna O. Khokhlova. Quantitative determination of camphor racemica and fir oil // CONFERENCE: 42nd IUPAC Congress; SYMPOSIUM: Quality Assurance of Medicines and Detection of Counterfeits, Glasgow, 2-7 August 2009.

16.     Development and validation of the quantitative determination method of flavonoids in the preparations / K. O. Khokhlova, L. I. Vishnevska, V. K. Yakovenko et al. // Conference: 42nd IUPAC Congress; Symposium: Quality Assurance of Medicines and Detection of Counterfeits, Glasgow, 2-7 August 2009. – P107_016.

17.     Хохлова К., Вишневська Л. Проблеми доступності комплексних вітамінів, які застосовуються в офтальмології // ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2010 року, м. Тернопіль – C. 311.

18.     Вишневська Л. І. Аналіз ринку полівітамінних препаратів для комплексного застосування і профілактики захворювань очей / Вишневська Л. І., Хохлова К. О., Георгіянц В. А. // Молодь – медицині майбутнього: міжнар. наук. конф. Студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова. 22-23 квітня 2010 року: тези доп. – Одеса : Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2010. – 252.

19.     Хохлова К. О. Прогноз біологічної активності чорниці звичайної / К. О. Хохлова, Л. І.Вишневська //Хист: Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2010. – Вип. 12. – С. 190–191.

20.     Хохлова К. О. Актуальність створення рослинних препаратів для офтальмопатології / Хохлова К. О., Вишневська Л. І. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2010 р., м. Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – С. 334.

21.     Khokhlova K.O. Development of herbal remedy composition for ophthalmology. Khokhlova K. O., Vishnevska L. I., Garna S. V. Phythopharm 2010, 1-3 July 2010, Saint-Petersburg, Russia. – 2010. – P. 111.

22.     Дослідження по визначенню технологічних параметрів лікарської рослинної сировини / Хохлова К. О., Вишневська Л. І. // Фармація України. Погляд у майбутнє. Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України – 2010. – С. 355.

23.     Хохлова К. О. Актуальність створення фітопрепаратів для використання у кардіологічній патології / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали XXVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 3 лют. 2011 р. – Х., 2011. – С. 143.

24.     Хохлова К. О. Актуальність створення нового фітопрепарату для терапії хвороби серця / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчен., присвяч. пам’яті д-ра фарм. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка, м. Харків, 21-22 квіт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 472.

25.     Хохлова К. Технологічні дослідження лікарської рослинної сировини при розробці фітозасобу для кардіології / К. Хохлова, Л. Вишневська // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених : Всеукр. наук.-практ. конф.,  м. Тернопіль, 27-29 квіт. 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 375.

26.     Хохлова К. О. Сучасний стан ринку лікарських засобів для терапії кардіологічних захворювань / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IV наук.-практ. конф., м. Харків, 27-28 жовт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 239–240.

27.     Хохлова К. О. Дослідження по розробці складу та технології фітопрепарату для кардіології / К. О. Хохлова // Хист: Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2012. – Вип. 14. – С. 282.

28.     Хохлова К. О. Дослідження компонентного складу комбінованої настойки для терапії ішемічної хвороби серця та атеросклерозу / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчен., м. Харків, 19-20 квіт. 2012 р. – Х., 2012. – Т. І. – С. 123.

29.     Дослідження кількісного вмісту проціанідинів у складній настойці / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, В. І. Марків, О. В. Яковенко // Вісник стоматології. – 2012. – Т. 80, № 7. – Дод. : Рослинні поліфеноли і неспецифічна резистентність : IV наук. симп., 13-14 верес. 2012 р. – С. 43.

30.     Хохлова К. О. Вивчення валідаційних характеристик при ідентифікації настойки складної методом тонкошарової хроматографії / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська, С. В. Гарна // Управління якістю в фармації : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. 2012 р. – Х., 2012. – С. 142.

31.     Хохлова К. О. Вибір оптимальних параметрів екстракції настойки «Атерофіт-норма» / К. О. Хохлова, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 21-23 листоп. 2012 р. : – тез. доп. − Х., 2012. – С. 191.

32.     Method for TLC-identification test for ointment with herbal tinctures / Zdoryk O.A., Khokhlova K.O., Savchenko L.P., Georgiyants V.A. // The 17-th International Congress Phytopharm 2013. Abstracts Book. Vienna, Austria, 8-10 July 2013. – 2013. – P. 51.

33.     Development and validation of method for TLC-identification test for multicomponent herbal drug for cardiology / Khokhlova K.O., Vishnevska L.I., Yakovenko O.V. // The 17-th International Congress Phytopharm 2013. Abstracts Book. Vienna, Austria, 8-10 July 2013. – 2013. – P. 52.

34.     Development of identification method for test for complex herbal drug for treatment of menopausal disorders / Yakovenko V.K., Khokhlova K.O., Khokhlova N.O. // The 17-th International Congress Phytopharm 2013. Abstracts Book. Vienna, Austria, 8-10 July 2013. – 2013. – P. 52–53.