Половко Наталя Петрівна

DSC_1131ПОЛОВКО Наталя Петрівна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків.

Половко Наталя ПетрівнаПоловко Наталя ПетрівнаПоловко Наталя ПетрівнаПоловко Наталя Петрівна

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1990), в якому працює: старший лаборант (1990-1993), асистент (1993-1995) курсу технології косметичних засобів кафедри ЗТЛ; старший викладач (1995-2001), доцент (2001-2012) кафедри косметології та аромології; професор (2012-2015) кафедри АТЛ. З 2015 завідувач кафедри аптечної технології ліків.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з аптечної технології ліків, біофармацевтичних та технологічних аспектів створення ліків та біофармації. Співавтор 20 навчальних посібників: «Практическое руководство по косметологии и аромологии» (1999), «Основы практической косметологии» (1999, 2003, 2004), «Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств» (2001), «Технология косметических и парфюмерных средств» (2002), «Технологія косметичних і парфумерних засобів» (2009), «Аптечна технологія ліків» (2014, 2015, 2016) та ін.; 15 методичних рекомендацій. Брала участь у розробленні низки типових навчальних програм з дисциплін: «Технологія лікарських косметичних засобів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва», «Обладнання парфумерно-косметичних виробництв», «Сучасні технології парфумерно-косметичних виробництв», «Виробництво та застосування косметичних препаратів», робочих програм з дисциплін: «Аптечна технологія ліків», «Біофармацевтичні та технологічні аспекти створення ліків», «Біофармація», а також виробничих практик з технології парфумерно-косметичних засобів, аптечної технології ліків.

Науково-дослідна робота: розроблення та вдосконалення складу і технології лікарських та косметичних засобів; співрозробник ТУ на косметичні засоби, МКЯ та технологічних регламентів на лікарські препарати. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології настойки листя горіху волоського». У 2011 році докторську дисертацію на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу». За результатами науково-дослідної роботи виробляються 3 лікарські препарати: настойка листя горіху волоського, гелі «Незо-Фарм» та «Мікоцид» та ряд косметичних засобів. Автор і співавтор понад 200 наукових праць, у т.ч. – 9 патентів, 2 статей до Фармацевтичної енциклопедії. Підготувала 4-х кандидатів наук, керує підготовкою 2-х докторів наук та кандидата наук.

 Громадська діяльність. Входила до складу робочої групи з розроблення стандартів освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2000-2008). Заступник головного редактора журналу «Вісник фармації».

Галерея докторів наук НФаУ » ПОЛОВКО Наталя Петрівна