ЗУЙКІНА Єлизавета Володимирівна

ЗУЙКІНА Єлизавета ВолодимирівнаЗУЙКІНА Єлизавета Володимирівна – доктор філософії, асистент кафедри
аптечної технології ліків.

ЗУЙКІНА Єлизавета ВолодимирівнаЗУЙКІНА Єлизавета ВолодимирівнаЗУЙКІНА Єлизавета Володимирівна

Закінчила Національний фармацевтичний університет (2017).
працює: магістрант (2009-2010), лаборант (2016-2017), старший лаборант (з
2017-2020), аспірант кафедри технології ліків (2017-2021), асистент кафедри аптечної технології ліків (з 2021) НФаУ. Виконувала обов’язки секретаря методичних нарад кафедри аптечної технології ліків (з 2019), секретаря кафедри аптечної технології ліків (з 2021).
У 2022 р. пройшла серію онлайн-навчань для педагогічних, науково – педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів у рамках програми «Цифрові інструменти Google для освіти», отримала сертифікати базового, середнього та поглибленого рівня.
Навчально-методична робота. Проводить лабораторні та семінарські заняття з аптечної технології ліків, технології лікарських засобів, технологія гомеопатичних лікарських засобів біофармації.
Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертаційну роботу (2021) на тему «Експериментальне обґрунтування використання емульсійних основ в екстемпоральних м’яких лікарських засобах» (науковий керівник – професор Н. П. Половко). Є автором і співавтором понад 35 наукових праць, серед яких, 3 інформаційних листи, 2 патентів України, 10 наукових статей (у т.ч. у наукометричній базі Scopus), більше 20 тез.