Попередній захист докторської дисертації

20160209_150605 20160209_150545

9 листопада 2016 року відбувся попередній захист докторської дисертаційної роботи Шпичака Олега Сергійовича на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній медицині» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. – Національний фармацевтичний університет, МОЗ України, Харків, 2016. Дисертаційна робота виконана на кафедрі аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету. Науковий керівник: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української АН, доктор фармацевтичних наук, Заслужений професор  Національного фармацевтичного університету –  Тихонов Олександр Іванович


[uptolike]
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.