Заочное отделение

Приклад білета та еталон відповіді
Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_до_АКРС 

Приклад_бiлета_та_еталон_вiдповiдi_ПМК 

Методичні вказівки

Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фармація» денної і заочної форм навчання в умовах кредитно-модульної системи

Календарно-тематичні плани лекцій та занять

Календарно-тематический план лекций Фм17(5,5з)и осенний семестр, 2020 – 2021 уч. г.

Календарно-тематичний план лекцій та лабораторних занять Фм17(5,6з) осінній семестр, 2020-2021 н. р.

Календарно-тематический план лабораторных занятий Фм17(5,5з)и осенний семестр, 2020-2021 уч. г.

Тематичний план лекцій та лабораторних занять з АТЛ для студентів заочної форми начання 4,5 мед та заняття 3 курс  (2020-2021 н.р.) Фс18(4,6дз)мед

Тематичний план лекцій та лабораторних занять з АТЛ для студентів заочної форми начання 4,5 мед та заняття 3 курс  (2020-2021 н.р.) Фс18(4,6з)мед

Програма з АТЛ (4,5(мед); 5,5 років навчання)

Тести з АТЛ

Тести з АТЛ

Контрольні завдання

Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи з АТЛ для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти:

Контрольні питання до к модулю 1 з АТЛ для студентів заочного відділення (4,5, 5,5)