Денне відділення

Дисципліна “Вступ у фармацію”


Пройти тестування з ВУФ on-line


Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять
ВУФ Плани практичних занять в аптеці з ТЛ
ВУФ план лекції
ВУФ тематичні плани занять
Календарний план лекцій та практичних занять ВУФ Фм-5,0 денне фармація-1 2017-2018
Календарний план лекції та практичних занять денне 4.0 мед фармація-2 2017-2018
Календарний план лекції та практичних занять ВУФ денне фармація-1 2017-2018
Календарний план практичних занять 1 курсу (5,5 з) фармація-1 2017-2018
Календарний план практичних занять 1 курсу (4,5 мед)заочне фармація-2 2017-2018
Календарний план практичних занять 1 курсу ДВ (3,5 мед)заочне фармація-2 2017-2018
Календарний план лекції та практичних занять денне фармація-1 2017-2018
Календарний план лекції та практичних занять денне фармація-2 2017-2018


Перелік теоретичних питань до ПМК
ВУФ теоретичні питання до ПМК


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
ВУФ Теоретичні питання для самостійної роботи


Денне відділення