Денне відділення

Інформація для студентів 

з проходження виробничої практики з аптечної технології ліків

Закріплення студентів Фс16(5.0) 01-06 за керівниками практики

Закріплення студентів ФС17(4.0д) -01 за керівниками практики

IНФОРМАЦIЙНИЙ МАТЕРIАЛ_з_проходження_виробничоi_практики_

ВИМОГИ_до освоєння практичних навичок та вмінь під час проходження виробничої практики

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ПРИКЛАД БІЛЕТУ до ПМК з виробничої практики

СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

 


Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять

Тематичний план з самостійної роботи по ВП з АТЛ
Тематичний план з ВП по АТЛ
План практичної підготовки з виробничої практики
Перелік умінь та навичок


 

Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
Перелік теоретичних питань до самостійної роботи