Графік консультацій

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

Студент, який пропустив заняття з поважної чи неповажної причини, зобов’язаний його відпрацювати.

Відпрацювання пропущених занять відбувається за наявності допуску з деканату своєму або черговому викладачеві за графіком кафедри у вільній лабораторії.

Проведення консультацій та відпрацювання занять проводяться черговими викладачами з 1000 до 1700 згідно наведеного  графіка:

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАНЬ та проведення консультацій ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

на весняний семестр 2020-2021 н.р.

Дні тижня Перший тиждень Другий тиждень
Понеділок ас. Коноваленко І.С. ас. Крюкова А.І.
Вівторок доц. Ковальова Т.М. ас. Бавикіна М.Л.

ас. Зуйкіна Є.В.

ас. Горлачова В.І.

Середа ст. викл. Ромась К.П. ас. Марченко М.В.
Четвер доц. Богуцька О.Є. доц. Зуйкіна С.С.
П’ятниця доц. Семченко К.В. доц. Зубченко Т.М.

 

 

Відпрацювання пропущених занять студентами здійснюється у разі обов’язкового надання викладачеві допуску.

Термін відпрацювання пропущеного заняття 14 календарних днів з дати отримання допуску. У разі тривалої хвороби студента, термін для відпрацювання пропущених занять може бути подовжений деканом факультету.

Забороняється відпрацювання пропущених занять під час складання підсумкового контролю та екзаменаційної сесії, крім випадків подовження студенту навчального семестру або термінів проведення підсумкового модульного контролю*.

*Положення про відпрацювання студентами пропущених навчальних занять та порядок ліквідації академічної різниці в навчальних планах у Національному фармацевтичному університеті ПОЛ А2.2-10-182, затверджене 21 грудня 2018 р., протокол №5.

Графік обговорено та затверджено на засіданні кафедри АТЛ