Видавнича діяльність 2014/2015

 Навчально-методичні видання:

 1. Практикум з аптечної технології ліків: навч.посіб. для студ. вищ. навч.закладів / О.І. Тихонов, С.О. Тихонова, О.П. Гудзенко та інш.; за ред. О. І. Тихонова, С.О. Тихонової/ Х.:Оригінал, 2014. – 448 с. (Рекомендовано МОН України,  лист №11-10420 від 08.07.2014 р.; затверджено МОЗ України, лист №23-01-9/144 від 21.08.2014 р.).
 2. Робочий журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2»   /Л. И. Вишневс-кая, Л. М. Подорожная, Е.Е Богуцкая и др.//Х.: НФАУ, 2013. – 104 с.
 3. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти спеціальності «Фармація» /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна О.Є. та інш. /Х.: НФАУ, 2014. – 93 с.
 4. Workbook for the practical training in Pharmacy Technology of Drugs: a manual for English students of pharmaceutical higher schools and departments of «Pharmacy» speciality / Vyshnevska L. I., Polovko N. P., Zubchenko T. M., Yuryeva A. B., Khokhlova K. O. Gaydukova Ye. A., Kovalyova T. M. – Kh. : Publishing House of NUPh, 2014. – 39 p.
 5. Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів фармацевтичних вузів і фікультетів /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зубченко Т.М. та інш. /Х.: НФАУ, 2014. – 42 с.
 6. Робочий зошит з аптечної технології ліків. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація»         /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна С.С та інш./ Х.: НФАУ. – 2014. – 188 с.
 7. Рабочая тетрадь по аптечной технологии лекарств. Учебное пособие для студентов специальности «Фармация»  /Л. И. Вишневская, Н.П. Половко, Зуйкина С.С. и др.//Х.: НФаУ. – 2014. –  167 с.
 8. Робочий зошит з аптечної технології ліків для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Навчальний посібник (видання 2. доповнене та перероблене) /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Т.М.Зубченко та інш. /Х.: НФаУ, 2015. – 92 с.
 9. Tests of the Chemist’s Technology of Drugs Department : for English students in the speciality “Pharmacy”: a handbook for preparation to license exam «KROCK-2» / L. I.Vyshnevska, N. P.Polovko, T. M.Kovalova, A. B.Yuryeva, T. N. Zubchenko, K. O. Khokhlova, O. Ye.Bogutska, S. S. Zujkina, O. S. Shpychak, V. V. Michaylenko, I. V. Andreeva, I. V. Herasymova – Kharkiv: NUPh, 2015. – 65 p.
 10. Робочий журнал по аптечной технологии лекарств для подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2». Учебное пособие /Л.И. Ви-шневская, Н.П. Половко, Т.Н. Зубченко и др.//Х.: НФаУ, 2015. – 92 с.
 11. Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения /Л.И. Вишневская, Н.П. Половко, Е.Е.Богуцкая и др.//Х.: НФаУ. – 2015. – 28 с.
 12. Методичні рекомендації по виконанню дипломних на магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків/ Л.І. Вишневська, Н.П. Половко, Л.М. Подорожна, С.С.Зуйкіна//Х.: НФаУ. – 2015. – 20 с.
 13. Українська номенклатура монокомпонентних гомеопатичних лікарських засобів. Методичні рекомендації / О.Ю. Сергеєва, Л.І. Вишневська// Х.: НФаУ. – 2014. – 221 с.
 14. Рабочая тетрадь по производственной практике по аптечной технологии лекарств. Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов (издание 2. дополненое и переработанное) /Л. И. Вишневская, Н.П. Половко, Т.Н. Зубченко и др. /Х.: НФаУ, 2014. – 43 с.

РБ1РБ2РБ3РБ

Зошит з АТЛ сжатыйЗошит з АТЛМР з ВП по АТЛ - сжатыйМР з ВП по АТЛРабочий журнал сжатыйРЗ з виробн. практ. АТЛ - сжатыйРЗ зпо АТЛ - сжатыйРТ по АТЛ - 2 - сжатыйРТ по АТЛ - сжатый

ЖУ 2015Ж 2015

Практ