Видавнича діяльність 2016/2017

 

%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d1%82%d0%bb Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. — Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. — 378 с.
Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань : навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н.П., Вишневська Л.І., Ковальова Т.М. [та ін]. ; за редакцією Н.П. Половко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 97 с.: іл.
Робочий зощит - Виробнича практика з АТЛ Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків : навчальний посібник для студентів спеціальності “Фармація” / Л.І. Вишневська, Н.П. половко, Т.М. Зубченко та ін. – 3-є вид., переробл. та допов. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 43 с.