VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

7-8 листопада 2019 р. кафедрами біотехнології, аптечної технології ліків та промислової фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України була проведена VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології», присвячена 15-річчю з дня створення кафедр промислової фармації та біотехнології.

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій 2019 р. (Посвідчення № 274 Українського інституту науково-технічної і економічної експертизи від 09 серпня 2018 року).

Основні напрями роботи конференції:

 • Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення лікарських засобів;
 • Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів;
 • Стандартизація ліків, фармацевтичний та хіміко-технологічний аналіз;
 • Вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; доклінічні дослідження нових лікарських засобів;
 • Організація та економіка в фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів;
 • Фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно-активні речовини;
 • Харчова біотехнологія, продукти здорового харчування;
 • Екологічна біотехнологія, природоохоронні технології;
 • Біотехнологія у рослинництві, тваринництві та ветеринарії;
 • Сучасні біотехнології для народного господарства;
 • Законодавче нормування виготовлення та контролю якості екстемпоральних лікарських засобів;
 • Удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів;
 • Теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».

У роботі конференції взяли участь представники з 9 країн: США, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі та України. У роботі пленарної секції конференції прийняли участь 136 науковців, викладачів та представників практичної сфери, в т. ч. представники провідних вишів з 15 міст України та більш ніж 25 установ.

Матеріали конференції нараховують більше 200 статей та тез доповідей у збірнику матеріалів конференції (в т.ч. 13 доповідей на пленарному засіданні, 12 постерних доповідей та 7 доповідей на секції молодих учених) від вчених, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників аптечних установ, фармацевтичних фірм, підприємств, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів англійською, українською та російською мовами.

Матеріали конференції опубліковані у VІ випуску Збірника наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» ISSN 2519-2655 (Національний фармацевтичний університет, кафедра промислової фармації, кафедра біотехнології, кафедра аптечної технології ліків).

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»


[uptolike]
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.