Історія кафедри

Навіть боги не можуть змінити минуле
Агафон

Кафедра аптечної технології ліків була створена разом з основою Харківського фармацевтичного інституту (1921). Назва кафедри кілька разів змінювалося і мало назву “Фармацевтична практика” (1921), “Фармацевтична рецептура” (1922), “Технологія лікарських форм та галенових препаратів “(1930),” Аптечна технологія ліків “(1976),” Аптечна технологія ліків імені Д.П. Сало “(2010).

 У різні роки кафедрою завідували:

І.П. Чейшвілі (1921-1923);
Ф.С. Шульман (1924-1927);
Н.П. Красовський (1927-1930);
С.Г. Ковальов (1930-1935);
С.Ф. Шубін (1935-1941);
М.Я. Волинська (1941-1944);
Н.А. Ломберг (1944 -1946);
Г.А. Карпенко (1946-1947);
Г.П. Півненко (1947-1971);
Д.П. Сало (1971-1980);
І.М. Перцев (1980-1984);
Р.К. Чаговець (1984-1985);
О.І. Тихонов (1985-2012);
С.О. Тихонова (2012-2013);
Л.І. Вишневська (2013-2015);
Н.П. Половко (2015 -2018);
Л.І. Вишневська(2018 до теперішнього часу).

zav-1

Кафедра пройшла великий життєвий шлях. До 1930 р. існувала гостра нестача приміщень і навчально-методичної літератури, а заняття проводилися у три зміни. У 1930 – 1940 рр. збільшилася навчальна площа кафедри, було закуплено нове обладнання, що дозволило здійснювати планову науково-дослідну роботу. Були розроблені методики викладання дисципліни у фармацевтичних навчальних закладах УРСР та СРСР, підготовлена ​​методична література та підручники. Кафедра АТЛ стала базовою з проблем технології ліків в Україні. У 1940 – 1980 рр. була проведена модернізація і розширення матеріально-технічної бази навчального процесу, а також науково-дослідної роботи. Починаючи з 1980 р. кафедра активно розвивається в усіх напрямках.

image13 image16
image15 image14

Сало Дмитро Павлович заснував нові оригінальні наукові напрямки кафедри «Розробка та удосконалення методів приготування екстемпоральних ліків», а також «Створення лікарських препаратів на основі високо дисперсних мінералів (бентонітів) вітчизняного походження». Під його керівництвом була підготовлена ​​ціла плеяда видатних вчених у галузі технології ліків, а саме: проф. Перцев І.М., проф. Тихонов О.І., проф. Чуєшов В.І., проф. Алюшин М.Т. та ін. Розроблено 3 лікарських препаратиу, один з яких дозволений до медичного застосування і промислового виробництва, за що Сало Д.П. був нагороджений дипломами і медалями ВДНГ СРСР і України.

Перцев Іван Матвійович – засновник наукової школи з розробки теоретичних і наукових підходів до створення м’яких ліків для лікування гнійних ран на основі всебічного вивчення впливу біофармацевтичних чинників на їх ефективність. Саме тоді кафедра АТЛ стала базовою з проблем технології ліків в Україні, основними напрямками її діяльності стали: технологія фітохімічних препаратів, технологія м’яких, твердих і аерозольних лікарських препаратів, використання нових допоміжних речовин у фармації.

З 1985 р. під керівництвом академіка УАН, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Тихонова Олександра Івановича активно починає розвиватися науковий напрямок кафедри – розробка лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва та інших біологічно-активних речовин природного та синтетичного походження.

image62

У 1986 р. на кафедрі впроваджується спецкурс “Біофармація”. З 1991 р. на кафедрі почали використовувати відеофільми з окремих тем дисципліни АТЛ за допомогою кабельного телебачення. З 1995 р. кафедра починає підготовку провізорів-гомеопатів в рамках спеціалізації (до 2007) і вибіркової дисципліни (з 2010) за напрямом “Технологія гомеопатичних лікарських засобів”.

image17

Навчальний процес у повному обсязі забезпечено навчально-методичною літературою українською, англійською та російською мовами.

image18

Протягом останніх 35 років науковцями кафедри здійснюється велика робота з розробки та впровадження в медичну практику лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва, а також ознайомленню широких верств населення і фахівців з властивостями і застосуванням цих продуктів. Для цього колективом кафедри було видано 19 монографій.

Результатом науково-дослідної роботи співробітників кафедри стало близько 2000 наукових публікацій, частина яких апробована в рамках 180 науково-практичних конференцій, з’їздів України та країн СНД; на основі 6-ти стандартизованих субстанцій було створено понад 60 лікарських препаратів, 12 з яких випускаються промисловістю України, Росії та Польщі. 

На кафедрі АТЛ завжди приділялася велика увага підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. З 1971 року на кафедрі підготовлено 17 докторів і понад 90 кандидатів фармацевтичних наук. Підсумки багаторічної праці колективу кафедри були визнані перспективними і викликають велику зацікавленість у фахівців, про що свідчать отримані нагороди, атестати, понад 60 дипломів і грамот міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових виставок. Сьогодні випускники наукових шкіл кафедри працюють в різних галузях фармації в Україні (Тернопіль, Київ, Одеса, Луганськ, Куп’янськ і ін.) І країнах ближнього і далекого зарубіжжя (Росія, Грузія, Литва, Таджикистан, Казахстан, США, Австралія, Німеччина, Монголія ).

З 2012 по 2013 р. кафедрою завідувала професор Тихонова Світлана Олександрівна.

З 2013 р. по 2015 р. кафедрою завідувала декан факультету “Фармація” Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор Вишневська Лілія Іванівна.

З 2015 р. по 2018 р. кафедрою завідувала доктор фармацевтичних наук, професор Половко Наталя Петрівна.

З 2018 р. і по сьогоднішній день кафедрою завідує доктор фармацевтичних наук, професор Вишневська Л.І.

Історія кафедри

Навчальні дисципліни:
Аптечна технологія ліків.
Біофармація.
Технологія гомеопатичних лікарських засобів.

Співробітниками кафедри здійснюється керівництво такими видами практик:
Виробнича практика з АТЛ.


Наукові напрямки:
Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини (№ держреєстрації 0114U000945).
Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва (№ держреєстрації 0114U000963).
Створення гомеопатичних лікарських засобів (№ державної реєстрації НДР: 0114U000962).

30 серпня 2018 року на засіданні Вченої ради університету було оголошено результати рейтингового оцінювання кафедр та науково-педагогічного персоналу НФаУ – 2018, згідно з якими кафедра Аптечної технології ліків стала АБСОЛЮТНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.

Історія кафедри

Професора кафедри Шпичака Олега Сергійовича визнано абсолютним переможцем в номінації «Натхнення року» у категорії «Доктор наук».

Історія кафедри

7-8 листопада 2019 р. кафедрами біотехнології, аптечної технології ліків та промислової фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України була проведена VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології», присвячена 15-річчю з дня створення кафедр промислової фармації та біотехнології. У роботі конференції взяли участь представники з 9 країн: США, Великої Британії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі та України. У роботі пленарної секції конференції взяли участь 136 науковців, викладачів та представників практичної сфери, в т. ч. представники провідних вишів із 15 міст України та більше ніж 25 установ.

13 – 17 листопада 2019 р. у складі делегації Національного фармацевтичного університету, проф. Л. Вишневська, проф. Н. Половко, студентка СНТ кафедри АТЛ Михайлик Д. взяли участь у роботі Х міжнародної фармацевтичної конференції «Наука і практика 2019» (м. Каунас, Литва).

З 2-15 березня 2020 р. на кафедрі технології та соціальної фармації Литовського університету наук здоров’я – LSMU, к. фарм. н., асистент Крюкова Анна та аспірант Зуйкіна Єлизавета проходили стажування та проводили реологічні і фармакотехнологічні дослідження м’яких лікарських форм.

З 12.03-20.06.2020 р. уперше в історії НФаУ, під час всесвітнього карантину з COVID-19, викладачі кафедри аптечної технології ліків проводили навчання студентів та державну атестацію випускників дистанційно (on-line) за допомогою web платформи ZOOM.

 У 2021 р.  Зуйкіна Світлана Сергіївна (наукова консультантка – д. фарм. н., професорку Вишневська Лілія Іванівна) захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук.

 У 2021 р. Коноваленко Ілона Сергіївна (науковий керівник– д. фарм. н., професорку Половко Наталія Петрівна)  захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії .