Навчальна література

Навчальна література Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень = Гомеопатическая фармация и медицина. Глосарий терминов и определений: навч. посібник для студ. вищ. Навч. Закладів / Л.І. Вишневська, О.Ю. Сергеєва, С.В. Олійник ; за ред. Л.І. Вишневскької. – Х. : Оригінал, 2017. – 340 с.
%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b0%d1%82%d0%bb-2016 Аптечна технологія ліків : підручник для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації / Тихонов О.І., Ярних Т.Г. ; за ред. О. І. Тихонова. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 536 с.
Навчальна література Chemist’s Technology of Drugs: A textbook for English students of pharmaceutical higher schools and departments / Tikhonov A.I., Yarnykh T.G., Yuryeva A.B., Garkavtseva O.A. // – Kh.: PH of NUPh, 2011. – 517 p. (англійською мовою). Recommended by Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine (letter № 1/11-5103 from 23.06.11.)
0727952 Основы гомеопатической фармации: учеб. для студ. фармац. специальностей вузов /А.И. Тихонов, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, В.А. Соболева та ін.; Под ред. А.И. Тихонова. Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2002. – 574 с. Утверджено Министерством образования и науки Украины (письмо № 1/11-4306 от 13.11.2011 г.).
Навчальна література Биофармация : учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, И.А. Зупанец, О.С. Данькевич, Е.Е. Богуцкая, Н.В. Бездетко, Ю.Н. Азаренко; Под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 240 с. (російською мовою). Утверждено Министерством образования и науки (письмо № 1/11-2701 от 01.07. 2003 г.
Навчальна література Біофармація : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. зал. І фар мац. ф-тів вищ. Медич. Навч. зал. IV рівня акредитації / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець та ін.; За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 240 с. (українсько мовою). Затверджено Міністерством освіти і науки України (лис № 1/11-1172 від 23.02.2010 р.).
Навчальна література Навчальний посібник з аптечної технології ліків / Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Гудзенко О.П. та ін. // За ред. акад. О.І. Тихонова. – Х.: Основа, 1998. – 336 с.
Навчальна література
Технологія ліків. Навчально-методичний посібник : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тихонов О.І., Логвін П.А., Тихонова С.О., Мазулін О.В., Ярних Т.Г., Шпичак О.С., Котенко О.М. // За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с.
Навчальна література
Технологія ліків. Навчально-методичний посібник / Тихонов О.І., Тихонова С.О., Логвін П.А., Мазулін О.В., Соколова Л.В., Шпичак О.С., Логвін Є.П., Мазулін Г.В. //Навчально-методичний посібник для провізорів-інтернів, студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів курсів післядипломної освіти вищ. мед. та фармац. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / За ред. О.І. Тихонова – Х.: НФаУ; Оригінал, 2011. – 279 с.
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d1%83%d0%ba%d1%80 Практикум з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Тихонов, С. О. Тихонова, О. П. Гудзенко, Д. В. Семенів, Г. П. Пекліна, О. Г. Башура, Л. В. Соколова, О. С. Шпичак [та ін.]; за ред. О. І. Тихонова та С. О. Тихонової. – Х.: Оригінал, 2014. – 448 с.
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba Практикум по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, С. М. Мусоев, Г. П. Пеклина, 37 Л. А. Бондаренко, А. Г. Башура, О. С. Шпичак, Е. Е. Богуцкая ; под ред. А. И. Тихонова и С. А. Тихоновой. – Х. : Оригинал, 2016. – 462 с.
%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d1%82%d0%bb Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 378 с. (Авторы: Вишневская Л.И., Половко Н.П., Корытнюк Р.С., Зуйкина С.С., Богуцкая Е.Е., Зубченко Т.Н., Ковалева Т.Н., Шпичак О.С., Андреева И.В., Михайленко В.В.,Герасимова И.В., Олейник С.В., Ковалева О.А.).