Аптечна технологія ліків

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма

Робоча програма денна форма здобуття освіти

Робоча програма заочна форма здобуття освіти

Силабус денна форма здобуття освіти

Силабус заочна форма здобуття освіти

Календарні плани:

Календарний план лекцій денна форма

Календарний план лекцій заочна форма

Календарний план лабораторних занять денна форма

Календарний план лабораторних занять заочна форма

Питання для контролю самостійної роботи та курсового екзамену:

Питання для контролю самостійної роботи 

Перелік питань до курсового екзамену

Критерії оцінювання курсового екзамену

Література:

Вимоги-до-виготовлення-нестерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Вимоги-до-виготовлення-стерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Методичні рекомендації до лабораторних занять

Посібник кафедри АТЛ

Практикум до навчальних занять

Кафедра АТЛ QR-коди методичних видань 20-21