Технологія ветеринарних препаратів

Презентація освітньої компоненти:

Технологія ветеринарних препаратів

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма Технологія ветеринарних препаратів

Робоча програма Технологія ветеринарних препаратів

Силабус ТВП

Календарні плани:

Календарні плани практичних занять Технологія ветеринарних препаратів денна форма

Календарні плани лекцій Технологія ветеринарних препаратів денна форма


Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Технологія ветеринарних препаратів