Технологія лікарських засобів (АТЛ)

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма ТЛЗ (АТЛ) денна форма

Робоча програма ТЛЗ (АТЛ) денна форма

Силабус Технологія лікарських засобів (аптечна технологія ліків) денна форма здобуття освіти

Календарні плани:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ денна форма весняний семестр

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ денна форма весняний семестр

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання денна форма

Література:

Вимоги-до-виготовлення-нестерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Вимоги-до-виготовлення-стерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Методичні рекомендації до лабораторних занять

Посібник кафедри АТЛ

Практикум до навчальних занять

Кафедра АТЛ QR-коди методичних видань 20-21