ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ НА ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Інформація про відпрацювання занять для здобувачів вищої освіти, які мають академічну заборгованість

Ви можете відпрацювати пропущені заняття та ліквідувати академічну заборгованість. Для цього потрібно перейти за покликанням на дистанційний курс кафедри аптечної технології ліків і виконати завдання або звернутися за допомогою до тьютора групи.

контингент

тьютор, контактна інформація

Фм20(3,10д)мед

Технологія ліків аптечного виробництва: семестр 1, модуль 1,2 (тверді ЛФ, рідкі ЛФ). Кодове слово: ТЛАВ1

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=166

Фм20(3,10д)мед ас. Крюкова А. І.

тел. +380967877364 (Viber)

email: kriukova92@gmail.com

Zoom: 5992262128 код доступу 1

Фм19(4,10д) групи 1-6

Технологія ліків аптечного виробництва: семестр 2, модуль 3,4 (м’які ЛФ, супозиторії, асептичний блок). Кодове слово: ТЛАВ2

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=166

Фм20(4,6з)мед

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3837

226Фм19 (5,5з)

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3838

Фм19(4,10д)01 ас. Коноваленко І. С.

тел. +380993813910 (Viber)

email: ilonakonovalenko1601@gmail.com

Фм19(4,10д)02

Фм20(4,6з)мед-01б

доц. Зуйкіна Світлана Сегріївна

тел. +380674222068

email: zujkin.svetlana@gmail.com

Фм19(4,10д)03 доц. Ромась Катерина Петрівна

тел. +380976994416

email: romas.k.1983@gmail.com

Фм19(4,10д)04

226Фм19 (5,5з)-01

доц. Семченко Катерина Валентинівна

тел. 097 708 82 57 (Viber)

email: tolochko.kv@gmail.com

Фм19(4,10д)05

Фм20(4,6з)мед-01а

доц. Ковальова Тетяна Миколаївна

тел.+380955395599 (Viber)

email: Tatyko72@gmail.com

Фм19(4,10д)06 асп. Боднар Любов Анатоліївна

тел. 097-210-93-83 (Telegram)

email: bodnar_la@ukr.net

Фм20(4,6з)мед-02а доц. Богуцька Олена Євгенівна

тел. +380951369868

email: bogutskaya2016@gmail.com

Фм20(4,5з)мед дз доц. Марченко Михайло Володимирович

тел. +380958141898

email: michailvladimirovich87@gmail.com

226Фм19 (5,5з)-01 ас. Крюкова Анна Ігорівна

тел. +380967877364

email: kriukova92@gmail.com