Моделювання наукових досліджень

Презентація освітньої компоненти:

Моделювання наукових досліджень

Навчальна програма_Моделювання наукових досліджень

Програма освітньої компоненти для денної форми здобуття освіти:

Робоча програма Моделювання наукових досліджень денна форма

Програма освітньої компоненти для заочної форми здобуття освіти:

Робоча програма Моделювання наукових досліджень заочна форма

Силабус Моделювання наукових досліджень

Критерії оцінювання МНД