Виробнича практика з аптечної технології ліків

Програми освітньої компоненти:

Денна форма здобуття освіти:

Навчальна программа_Виробнича практика з аптечної технології ліків_денна форма

Робоча програма_Виробнича практика з аптечної технології ліків_денна форма

Силабус_ВП з АТЛ_денна форма_2023-2024н.р.

Заочна форма здобуття освіти:

Навчальна программа_Виробнича практика з аптечної технології ліків_заочна форма

Робоча програма_Виробнича практика з аптечної технології ліків_заочна форма

Силабус_ВП з АТЛ_заочна форма_2023-2024н.р.

Критерії та порядок оцінювання з виробничої практики з АТЛ