Сучасна фармацевтична розробка

Презентація освітньої компоненти:

СУЧАСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА

Силабус Сучасна фармацевтична розробка 23-24н.р.

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма Сучасна фармацевтична розробка

Робоча програма Сучасна фармацевтична розробка

Календарні плани:

КП лекцій СФР Phd22(4,0в)_вечірня

КП лекцій СФР Phd22(4,0д)_денна

КП лекцій СФР Phd22(4,0з)_заочна

КП практичних занять СФР Phd22(4,0в)_вечірня

КП практичних занять СФР Phd22(4,0д)_денна

КП практичних занять СФР Phd22(4,0з)_заочна

Лекції:

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки_Супозиторії

Лекція_Фармацевтична розробка як етап створення лікарських препаратів

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки фармакологічно активних перевязувальних засобів

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки рідких лікарських форм

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки твердих лікарських форм

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки препаратів з лікарської сировини

Лекція_Методологія фармацевтичної розробки мяких лікарських форм

Методичні рекомендації до практичних занять_СФР

Перелік практичних навичок_СФР

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

Перелік теоретичних питань для самостійної роботи_СФР

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи_СФР

Оцінювання результатів навчання:

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання_СФР

Методичні рекомендації для підготовки до контролю модуля_СФР

Перелік теоретичних питань і завдань до контролю змістового модуля_СФР

Зразок білету_КЗМ 1_СФР