Денна форма здобуття освіти

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма Технологія ліків аптечного виробництва денна форма

Робоча програма Технологія ліків аптечного виробництва денна форма

СИЛАБУС Технологія ліків аптечного виробництва денна форма

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять:

Календарний план лекцій денна форма

Календарний план лабораторних занять денна форма


Критерії та порядок оцінювання результатів навчання денна форма

Література:

Вимоги-до-виготовлення-нестерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Вимоги-до-виготовлення-стерильних-лікарських-засобів-умовах-аптек

Методичні рекомендації до лабораторних занять

Посібник кафедри АТЛ

Практикум до навчальних занять

Кафедра АТЛ QR-коди методичних видань 20-21

Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

Перелік теоретичних питань до самостійної роботи з ТЛАВ

Перелік теоретичних питань, рецептурних прописів та тестових завдань до іспиту:

Перелік теоретичних питань та тестових завдань до іспиту з ТЛАВ