Інновації фармацевтичного виробництва

Презентація освітньої компоненти:

Інновації фармацевтичного виробництва

Програми освітньої компоненти:

Навчальна програма

Робоча програма інновації фармацевтичного виробництва

Силабус Інновації фармацевтичного виробництва


Критерії та порядок оцінювання з освітньої компоненти