Фармакотехнологічні дослідження лікарських засобів

Навчальна програма:

Навчальна програма

Навчальна програма ФТМД 2016

Робоча програма дисципліни зміни та доповнення до них:

Зміни та доповнення до робочої програма 2020-2021 н.р.

Програма робоча ФТЛЗ 2017

Робоча програма ФТДЛЗ

Силабус:

СИЛАБУС ФТДЛЗ денна та вічірня ф.н^

СИЛАБУС ФТДЛЗ заочна ф.н^

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,ЛЕКЦІЙ:

Календарний план Лекцій ФТДЛЗ

Календарний план ПЗ ФТДЛЗ

003

004

Критерії оцінювання знань:

Перелік питань до самостійної роботи

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ

Регламентування фармацевтичної розробки ЛЗ. Вибір допоміжних речовин з урахуванням їх впливу на терапевтичну активність лікарських препаратів:

Лекція1

Фармакотехнологічні дослідження ТЛФ:

Лекція2

Фармакотехнологічні дослідження РЛФ:

Лекція3

Фармакотехнологічні дослідження МЛФ:

Лекція4

Фармакотехнологічні дослідження супозиторіїв і ТОДЛФ:

Лекція5

Підсумковий модульний контроль:

Перелік питань до ПМК

Еталон відповіді

Критерії та порядок оцінювання ПМК

Приклад білету до ПМК ФТДЛЗ

Приклад білету