Наукова діяльність

Кафедра аптечної технології ліків НФаУ має свої славні традиції і певні пріоритетні наукові напрямки. Ці напрямки базуються на фундаментальній фармацевтичній школі, розвиток якої пов’язаний з такими визначними постатями, як проф. Чешвілі І.П., проф. Шульман Ф.С., проф. Красовський М.П., проф. Ковальов С.Г., проф. Шубін С.Ф., проф. Півненко Г.П., проф. Сало Д.П., проф. Перцев І.П., доц. Чаговець Р.К., акад. Тихонов О.І., проф. Вишневська Л.І., які в різні роки успішно керували кафедрою.

На кафедрі ведеться активна робота з розробки лікарських препаратів на основі сировини природного та синтетичного походження.  

Одним із основних наукових напрямків діяльності кафедри є «Створення складу і технології  біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного і синтетичного походження».

Розробка лікарських засобів аспірантами та професорсько-викладацьким складом у 2015-2020 рр.

Важливість проведення науково-дослідної роботи в даному аспекті пов’язана з тим, що за своєю фармакологічною активністю лікарські засоби природного походження не поступаються синтетичним аналогам, а, завдяки збалансованому комплексу біологічно активних речовин, сприятливо діють на організм людини практично без побічних ефектів. Тому пошук та впровадження нових вітчизняних препаратів на основі природних біологічно активних комплексів є актуальним для фармацевтичної галузі України.

Для забезпечення ефективного терапевтичного впливу на різні ланки патологічних процесів актуальним і доцільним є створення інноваційних комбінованих лікарських препаратів на основі засобів синтетичного та природного походження, які не мають вираженої побічної дії, а головне, нешкідливих для здоров’я людей субстанцій, особливо при тривалому застосуванні.

Наступним науковим напрямом роботи кафедри є «Створення гомеопатичних лікарських засобів».

Світова практика в області охорони здоров’я свідчить про збільшення об’ємів споживання і асортименту гомеопатичних препаратів. Це у свою чергу стимулює розвиток гомеопатії і активне формування нормативно-правової бази в Україні. Крім безумовної ефективності впливу, гомеопатичні ліки мають ряд переваг перед синтетичними лікарськими препаратами: не викликають звикання і фармакологічної залежності; не виявляють алергічної дії на організм внаслідок застосування надзвичайно малих доз діючої речовини та не провокують виникнення побічних ефектів зведена до мінімуму. Варто зазначити, що ряд важливих питань, які стосуються різних аспектів гомеопатії, зокрема правових та питань з технології гомеопатичних лікарських засобів, контролю їх якості та стандартизації залишаються відкритими. Все це спонукає до активної науково-дослідної роботи, яка матиме практичне значення для населення України.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

  • Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини (№ держреєстрації 0114U000945).
  • Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва (№ держреєстрації 0114U000963).
  • Створення гомеопатичних лікарських засобів (№ державної реєстрації НДР: 0114U000962).

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ВИКОНУЮТЬСЯ  КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ: