10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

10-11 листопада 2022 р. кафедрою аптечної технології ліків було проведено Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології ».

Участь у заході взяли близько 200 науковців та освітян, працівників практичної фармації, здобувачів вищої освіти та молодих науковців України, Фінляндії, Італії, Польщі, Грузії, Литви. потім, у роботі конференції взяли участь представники таких установ: Університет Турку (Фінляндія), Інститут біології та наук про Землю, Поморський університет у Слупську (Польща), Університет Ополя (Польща), Тбіліський державний медичний університет (Грузія), Іовель Кутателадзе Інститут фармакохімії (Грузія), НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, ПВНЗ «Київський медичний університет», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ДВНЗ УДХТУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Івано-Франківський національний медичний університет, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Запорізький державний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Тернопільський національний медичний університет ім. І. я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Український державний хіміко-технологічний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, Одеський національний медичний університет, КНУТД, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний фармацевтичний університет. . І. я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Український державний хіміко-технологічний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, Одеський національний медичний університет, КНУТД, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний фармацевтичний університет. . І. я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Український державний хіміко-технологічний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, Одеський національний медичний університет, КНУТД, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний фармацевтичний університет. .

Тема доповідей охоплювала широке коло питань:

 • Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення лікарських засобів
 • Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів
 • Вирощування рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; доклінічні дослідження нових лікарських засобів
 • Організація та економіка у фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів.
 • Фармацевтична та медична біотехнологія
 • Промислова біотехнологія, природоохоронні технології
 • Законодавче нормування виробництва та контроль якості екстемпоральних лікарських засобів
 • Удосконалення відповідності та технології екстемпоральних лікарських засобів
 • Фармацевтична освіта в Україні

 

Досягнення науковців та практиків у різних галузях фармацевтичної технології представлені в більш ніж 100 статтях та тезах учасників конференції та представлені в 12 усних та 3 постерних доповідях.

Боднар Л. А., Половко Н. п. Теоретичний аналіз досвіду використання поверхнево-активних речовин у складі самоемульгувальних композицій

Іванова В.С., Крюкова А. І., Ковальова Т. М., Коноваленко І. С. Розроблення складу льодяників на основі Золотушника канадського екстракту рідкого

Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Екологічний моніторинг у біотехнології, біоіндикація як метод дослідження

10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» 10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

В рамках удосконалення професійної компетентності за напрямом «розвиток та формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку економіки, фармацевтичної та медичної галузі» учасники конференції прослухали 3 тренінги:

 1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ВІДІВ АЛОПЕЦІЇ

Половко Наталя, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечних технологій ліків, Національний фармацевтичний університет

Федоровська Мар’яна, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри організації та економіки фармації, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

 1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛІННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МАСТОПАТІЇ

Світлана Зуйкина, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечних технологій ліків, Національний фармацевтичний університет

10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

 1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

Семченко Катерина, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечних технологій ліків, Національний фармацевтичний університет

10-11 листопада 2022 р. відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології»

Збірник:

https://drive.google.com/file/d/1-VX1C9J8RNYJ9SK2tvidGUZh9416EWtE/view?usp=sharing

Програма:

https://drive.google.com/file/d/1aRxsioDdF7nMLu_np2G-y2RUAGC42kHO/view?usp=sharing

Посилання на сертифікати участі:

https://drive.google.com/drive/folders/1SOSH_WZ8deYLR6_Fv1Qr82D5j06d-y6b?usp=share_link

Посилання сертифікати пройденого тренінгу:

https://drive.google.com/drive/folders/1on3X-ZNqfpRq6cWohdtS83mcK8udH9Ch?usp=share_link