Методичны вказівки для студентів спеціальності “Фармація” денної та заочної форми навчання в умовах КМС