Вишневська Лілія Іванівна

Вишневская-Л.И.-220x300ВИШНЕВСЬКА Лілія Іванівна, 1966 року народження, працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) з 1983 року на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри аптечної технології ліків і професора кафедри технології ліків, завідувачка кафедри аптечної технології ліків.

Вишневська Лілія ІванівнаВишневська Лілія ІванівнаВишневська Лілія ІванівнаВишневська Лілія Іванівна

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «провізор» (диплом УВ № 775458 від 15.06.1990 р.).

У 1996 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Розробка складу і технології таблеток з фенольним гідрофільним препаратом прополісу» за спеціальністю «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» (диплом ВАК України КН № 011063 від 17.06.1996 р.

У 2001 році Л. І. Вишневській присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ № 002704 від 26.06.2001 р.).

З 2004 року Вишневська Л. І. є деканом фармацевтичного факультету НФаУ. Нагороджена почесною грамотою НФаУ, почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, почесною грамотою МОЗ України, почесною грамотою Харківської міської ради. Є дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації Декан факультету.

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: «Наукове й експериментальне обґрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація» захистила у 2009 році (диплом ВАК України ДД № 007955 від 10.02.2010 р.).

У 2011 році Л. І. Вишневській присвоєно вчене звання професора (атестат професора 12ПР № 007189 від 10.11.2011 р.).

2003-2018 рр. – декан фармацевтичного факультету № 1

Член редакційної колегії журналу наукових журналів «Вісник фармації» та «Управление, экономика и обеспечение качества в фармации».

Очолює науковий напрямок «Гомеопатичні лікарські засоби» у відділі Державної Фармакопеї України ДП «Український науково- фармакопейний центр якості лікарських засобів».

Керівник наукової теми: Створення гомеопатичних лікарських засобів. № державної реєстрації НДР: 0114U000962

Член спеціалізованої вченої ради НФаУ за спеціальністю 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 • Шмалько О. О. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК045876 від 01.02.2018 р.
 • Ткачук О. Ю. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК044319 від 11.10.2017 р.
 • Горлачова В. І. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК040236 від 13.12.2016 р.
 • Дегтярьова К. О. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК036188 від 12.05.2016 р.
 • Бавикіна М. Л. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК040822 від 28.02.2017 р.
 • Хохлова К. О. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, диплом ДК015308 від 10.10.2013 р.
 • Вишневська М. С. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК007844 від 26.03.2012 р.
 • Косяченко Н. М. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, диплом  ДК007843 від 26.03.2012 р.
 • Пісковацький Ю. Г. – кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю Технологія ліків та організація фармацевтичної справи, диплом  ДК040822 від 28.02.2017 р.

 

Вона є керівником дипломних та магістерських робіт, яких захищено під її керівництвом понад 25.

На сьогодні виконуються:

Докторські дисертації:

 1. Хохлова К. О. – докторська дисертаційна робота «Наукове та теоретичне обґрунтування використання високоефективної тонкошарової хроматографії для стандартизації лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів»
  Науковий консультант проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 1. Зуйкіна С. С. – докторська дисертаційна робота «Теоретичне обґрунтування та розробка комбінованих лікарських форм для лікування мастопатії на основі лікарської рослинної сировини»
  Науковий консультант проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 1. Семченко К. В. – докторська дисертаційна робота «Теоретичне та наукове обґрунтування фармацевтичної розробки комбінованих лікарських препаратів для комплексного лікування гельмінтозів системи травлення»
  Науковий консультант проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.

 

Кандидатські дисертації:

 1. Бурбан Оксана Іванівна ‒ кандидатська дисертаційна робота «Розробка складу і технології комбінованого гелю для терапії променевих уражень шкіри».
  Науковий керівник проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 2. Филипюк Оксана Миколаївна ‒ кандидатська дисертаційна робота «Дослідження з оптимізації застосування лікарської рослинної сировини в аптечному виготовленні лікарських засобів».
  Науковий керівник проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 3. Штучної Наталії Ігорівни ‒ кандидатська дисертаційна робота «Розробка складу та технології рідких дерматологічних лікарських засобів в умовах аптек та дослідження їх стабільності».
  Науковий керівник проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 4. Мацюк Оксани Дмитрівни ‒ кандидатська дисертаційна робота «Розробка технології одержання квантифікованих екстрактів в умовах аптек».
  Науковий керівник проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.
 5. Постой Владислав Валерійович – кандидатська дисертаційна робота «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування запальних захворювань суглобів»Науковий керівник проф., зав. кафедри аптечної технології ліків Вишневська Л. І.

 

За редакцією Л. І. Вишневської видані навчальні посібники:

 1. Эволюция лекарственных форм и их изготовление: учеб. пособие для студентов фармац. ф-тов вузов МЗ Украины / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Е. В. Семченко, И. В. Герасимова ; под. ред. Л. И. Вишневской. – Х. : Оригинал, 2018. – 312 с. : ил. – (Серия “Истоки фармацевтической профессии”). ISBN 978-966-649-123-0
 2. Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень = Гомеопатическая фармация и медицина. Глоссарий терминов и определений : навч. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Вишневська, О.Ю. Сергеєва, С.В. Олійник ; за ред. Л.І. Вишневської. – Х. ро: Оригінал, 2017. – 340 с.
 3. Технология гомогенных жидких лекарственных средств в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е. Е. Богуцкая, М. В. Марченко; под ред. Н. П. Половко и Л. И. Вишневской – Х.: Оригинал, 2018. – 124 с.
 4. Технология суппозиториев в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е.В. Семченко; Под редакцией проф. Половко Н. П., проф. Вишневской Л. И. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 68 с.
 5. Тихонов А. И. Введение в гомеопатию. Краткая история развития гомеопатии в Украине. Классификация гомеопатических лекарственных форм. Основные направления нормирования производства гомеопатических лекарственных препаратов. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская; под ред. А. И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 6. Основные принципы гомеопатии. Закон исцеления / (Тихонов А. И., Вишневская Л. И. Р. В. Богатырева и др.) Справочник экстемпоральной рецептуры // Под ред. А. И. Тихонова. – К.: МОРИОН, 1999. – 496 с.
 7. Справочное учебное пособие по аптечной технологии лекарств / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, А. П. Гудзенко и др.); под ред. акад. А. И. Тихонова. Х.: Основа, 1998. – 336 с.
 8. Эстемпоральная рецептура (Технология, применение). Жидкие лекарственные формы / (А. И. Тихонов, В. П. Черных, Т. Г. Ярных и др.); под ред. А. И. Тихонова. Харьков: Изд-во НФАУ, 2000. – 205 с.
 9. Тихонов А. И. Теоретические основы механизмов действия гомеопатических лекарственных средств. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская Под ред. А. И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 32 с.
 10. Тихонов А. И. Гомеопатические группы лекарств. Комплексная гомеопатия. Лекарства близкие к гомеопатии. Лекция для студентов специальности «Фармация»: Учеб. пособие для внеаудит. работы студентов / А. И. Тихонов, Л. И. Вишневская; Под ред. А.И. Тихонова – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. –28 с.
 11. Практикум по технологии гомеопатических препаратов: Для студентов фармац. вузов и ф-тов / (А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных и др.) – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 160 с.
 12. Практикум по технологии гомеопатических препаратов: Для студентов фармац. вузов и ф-тов / (А. И. Тихонов, М. Ф. Пасечник, Т. Г. Ярных и др.) – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 160 с.

 

Основні праці (*.pdf)

 

Госпрозрахункова тематика – підготовка контрактних аспірантівБурбан О. І. , Филипюк О. М., Штучної Н. І. , Мацюк О. Д., Нестерук Т.М..

Читає курс лекцій з дисциплін: «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Технологія гомеопатичних препаратів».