Зубченко Тамара Миколаївна

IMGL1456

ЗУБЧЕНКО Тамара Миколаївна кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків.

Зубченко Тамара МиколаївнаЗубченко Тамара Миколаївна

Закінчила Український заочний політехнічний інститут (1974) за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу», працювала: інженер-технолог ХВО «Хімчистка одягу» (1974-1977); інженер-технолог (1977-2002), начальник служби наукових розробок (2002), директор з науки (2003-2006) ТОВ ФК «Здоров’я». У НФаУ працює з 2006 року: старший науковий співробітник (2006-2008); асистент (2008), доцент (з 2011) кафедри аптечної технології ліків. Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу, магістратуру, аспірантуру (2007-2015), відповідальна за студентське наукове товариство (2015 – 2017), підвищення кваліфікації співробітників кафедри з 2015 р. та виробничу практику з 2017 р.
Навчально-методична робота. Читає лекції, проводить семінарські, лабораторні, практичні заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Основи гомеопатії» денної і заочної форми навчання. Співавтор практикуму «Аптечна технологія ліків» (2014); навчальних посібників «Сборник тестов по аптечной технологии лекарств» (2007); з аптечної технології ліків, виробничої та навчальної пропедевтичної практики з АТЛ (2014-2015), методичних вказівок з виробничої практики (АТЛ) укр. мовою (2015), рос. мовою (2018); За період роботи в університеті брала участь у розробленні навчальних програм з біофармації, для магістрантів та аспірантів, проведенні науково-практичних конференцій, написанні 60 навчально-методичних видань, у тому числі: 2-х програм і підручнику з біофармації українською мовою (2019), 2-х практикумів з аптечної технології ліків (2014, 2016), метод. рек. до лабораторних занять з дисципліни «Технологія ліків» «Аптечна технологія ліків» рос. і укр. мовами (2018), 9-ти навчальних посібників, 2-х методичних рекомендацій, тестових
завдань для студентів до ліцензійного іспиту «КРОК-2» та ін.
Науково-дослідна робота : Розробка складу і технології лікарських препаратів природного походження. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка й стандартизація препаратів на основі комплексної переробки розторопші плямистої» (2008). Співавтор лікарських препаратів «Силібор 35», «Апіпрост», «Інфларакс», «Артифлекс»; Зубченко Т. М. постійно підвищує свій науковий рівень, є співавтором 145 наукових робіт, у тому числі – 31 патент, 28 статей у фахових виданнях, 23 статті у збірниках та 63 тези доповідей на науково-практичних конференціях, h-індекс Google Scholar – 4.
Робота із студентами. Постійно керує науковою роботою студентів. Під її керівництвом виконано більше 10 дипломних робіт та 23 кваліфікаційних магістерських робіт. Була куратором декількох груп студентів.
Підвищення кваліфікації. Постійно підвищує свій професійний рівень. Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації, брала участь у роботі конференцій, семінарів, вебінарів та ін. Має посвідчення про закінчення курсів з вивчення англійської мови на кафедрі іноземних мов університету ім. Каразіна (2013). У 2018 р. підвищувала кваліфікацію в ІПКСФ НФаУ «Виробництво лікарських засобів в умовах належної виробничої практики». 2021 р. закінчила курси з підготовки тьютера НФаУ. Є дійсною членкинею Асоціації гомеопатів України, Міжнародної гомеопатичної ліги (LMHI).
Зубченко Т. М. має 29 років досвіду практичної роботи ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» – 1977-2006 р. (провідного фахівця, керівника служби наукових розробок, директора з наукової роботи).