Біофармація

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з біофармації для студентів 5 курсу (5,0 д).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з біофармації для студентів 5 курсу (5,0 д).


Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік теоретичних питань до Підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація»
Перелік ситуаційних завдань до Підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація»


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти