Денне відділення

Поточні календарно-тематичні плани лекцій та занять

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ__денне_4,0_-20-21_рiк з біофармації

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ_денне_4,0_мед_-20-21_рiк з біофармації

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ__денне_5,0_-20-21_рiк з біофармації

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ_денне_5,0_-20-21_рiк з біофармації


 

Перелік теоретичних питань до ПМК
Перелік теоретичних питань до Підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація»
Перелік ситуаційних завдань до Підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація»


Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
Перелік теоретичних питань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти


НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА