Ромась Катерина Петрівна

dsc_0461Ромась Катерина Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

Закінчила: Національний фармацевтичний університет (2005), де працює: аспірант (2008-2011), асистент (2012) кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала.

Навчально-методична робота:

Викладає на кафедрі аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала. Проводить лабораторні заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків» для студентів III курсу, денного відділення фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація», а також факультету з підготовки іноземних громадян. Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Біофармація» для студентів V курсу, а також «Навчальної пропедевтичної практики з аптечної технології ліків» для студентів I курсу, які навчаються на денному відділенні фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація».

За час роботи на кафедрі керувала виконанням дипломних та магістерських проектів іноземних і вітчизняних студентів.

Науково-дослідна робота.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

На сьогоднішній день є автором 17 друкованих робіт, з них 6 статей у журналах ВАК України, 2 патенти України та понад 10 матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Print Friendly, PDF & Email