Ромась Катерина Петрівна

dsc_0461РОМАСЬ Катерина Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, ст. викладач кафедри аптечної технології ліків.

Закінчила: Національний фармацевтичний університет (2005), де працює: аспірант (2008-2011), асистент (2012) кафедри аптечної технології ліків.

Навчально-методична робота:

Викладає на кафедрі аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала. Проводить лабораторні та семінарські заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Біофармація», «Вступ у фармацію», а також є керівником «Виробничої практики з аптечної технології ліків» та курсових проектів.

За час роботи на кафедрі керувала виконанням дипломних та магістерських робіт вітчизняних студентів.

Науково-дослідна робота.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація під керівництвом д.ф.н., професора Тихонова О.І.

На сьогоднішній день є автором 26 друкованих робіт, з них 10 статей у журналах ВАК України, 2 патентів України, 16 статей та матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій.

У 2017 році пройшла навчання у Школі професійної майстерності викладача НФаУ та отримала відповідний сертифікат.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування у Люблінському науково-технологічному парку , м. Люблін, республіка Польша (108 годин).