Ромась Катерина Петрівна

dsc_0461РОМАСЬ Катерина Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків.

Ромась Катерина ПетрівнаРомась Катерина Петрівна

 

Закінчила: Національний фармацевтичний університет (2005), де працює: аспірант (2008-2011), асистент (2012-2018), старший викладач (2018-2021), доцент (2021) кафедри аптечної технології ліків.

Навчально-методична робота:

Викладає на кафедрі аптечної технології ліків. Читає лекції та проводить лабораторні, практичні  та семінарські заняття з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Технологія ліків аптечного виробництва», «Біофармація», «Вступ у фармацію», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Основи сучасної гомеопатії», а також є керівником «Виробничої практики з аптечної технології ліків» та курсових проектів.

Відповідає за викладання дисциплін «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» та «Основи сучасної гомеопатії» для здобувачів вищої освіти денної, заочної та вечірньої форми навчання, а також відповідає за дистанційне навчання з вказаних дисциплін на кафедрі АТЛ. Бере участь в удосконаленні методичного забезпечення навчальних курсів (розробка та оновлення дистанційного курсу з дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів»).

За час роботи на кафедрі керувала виконанням дипломних та магістерських робіт вітчизняних та іноземних студентів.

Науково-дослідна робота.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка складу та технології капсул андрогенної дії на основі аргініну та фенольного гідрофобного препарату прополісу» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація під керівництвом д.ф.н., професора Тихонова О.І.

На сьогоднішній день є автором 83 друкованих робіт, з них 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 14 статей у журналах ВАК України, 2 патента України, 3 інформаційних листа, 8 робіт навчально-методичного характеру, 56 статей та матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Проходила цикл підвищення кваліфікації: «Школа професійної майстерності викладача Національного фармацевтичного університету», (м. Харків, НФаУ, 11.02-20.06.2017 р.), Сертифікат №010 від 20.06.17 р.; «Теорія і практика дистанційного навчання», (м. Харків, НФаУ ІПКСФ, 4.09-22.11.2018 р.), Сертифікат №310 від 22.11.2018 р.; «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів», (м. Харків, НФаУ ІПКСФ, 17.09-23.10.2019 р.), Сертифікат ХА № 27418020 від 23.10.2019 р.

У період з 27.11-1.12.2017 р. Ромась К.П. проходила науково-педагогічне стажування у Люблінському науково-педагогічному парку та Люблінському медичному університеті (м. Люблін, Республіка Польща,) «Медична освіта майбутнього: Перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень», Сертифікат № 060005172 від 1.12.2017 р.

У період з 21.12-22.12.2018 р. проходила стажування за програмою International scientific and practical conference «Prospects for the development of medicine in eu countries and ukraine», Wloclawek, Republic of Poland.

26.10 2017 р. проходила стажування за програмою Proceedings of the 1st Annual Conference “Technologies transfer: innovative solutions in medicine” (Tallinn, Estonia): OU “Scientific Route”.

Є дійсною членкинею Асоціації гомеопатів України, Міжнародної гомеопатичної ліги (LMHI) та громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».