Коноваленко Ілона Сергіївна

Коноваленко Ілона Сергіївна

КОНОВАЛЕНКО Ілона Сергіївна – доктор філософії, асистент кафедри аптечної технології ліків.

 

Закінчила Національний фармацевтичний університет (2015 р.). Працювала лаборантом кафедри аптечної технології ліків (2015-2016 рр.), старшим лаборантом (2016-2017 рр.), аспірантом (з 2016 р.), асистентом кафедри аптечної технології ліків. Відповідальна за відвідування лекцій серед вітчизняних та іноземних студентів, відповідальна за роботу СНТ (з 2017 р.), відповідальна за журнал ведення табелю робочого часу співробітників кафедри (2016-2018 рр.),  за журнал взаємовідвідування викладачів (2016-2018 рр.), інструктор ЗНО (2020 р.), помічник відповідального за пункт тестування ЗНО (з 2021 р.), секретар кафедри (з 2022 р.).

 

Навчально-методична робота: Проводить заняття з дисциплін: «Вступ в фармацію» для здобувачів вищої освіти 1 курсу, «Технологія ліків аптечного виготовлення» для здобувачів вищої освіти 3, 4 курсу, «Основи сучасної гомеопатії» для здобувачів вищої освіти 4 курсу, «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» для здобувачів вищої освіти 4 курсу , «Біофармація» для здобувачів вищої освіти 5,6 курсів. Співавтор навчального посібника «Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань» (2017), навчального посібника «Практичні заняття в аптеці з технології ліків» (2017), «Технологія гомеопатичних лікарських засобів : навчально-методичний посібник для викладачів» (2018), «Технологія гомеопатичних лікарських засобів : метод. рек. до практичних і семінарських занять» (2018), «Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» (2018), «Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з технології гомеопатичних лікарських засобів для здобувачів вищої освіти» (2018), «Робочий зошит з технології гомеопатичних лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація»» (2018), «Аптечна технологія ліків: метод. рек. до підсумкового модульного контролю з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання» (2018), Рабочая тетрадь по технологии гомеопатических лекарственных средств для студентов специальности «Фармация» (2021).

 

Науково-дослідницька робота: Напрямок наукових досліджень – розробка складу і технології екстемпоральних лікарських препаратів для негормональної терапії клімактеричного синдрому. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Розробка складу та технології фітопрепаратів для лікування клімактеричного синдрому» під керівництвом проф. Половко Н. П. була захищена 16 квітня 2021 року.

Автор більше 100 наукових праць.

 Суспільна діяльність. Член EPSA (European Pharmaceutical StudentsAssociation) (2016 – 2018), член Асоціації гомеопатів України (з 2019 р.), член Ради молодих вчених НФаУ (з 2016 р). Нагороджена Дипломом II ступеня в категорії «Кращий викладач НФаУ-2019», Дипломом III ступеня в категорії «Кращий викладач НФаУ-2020».