Коноваленко Ілона Сергіївна

Коноваленко Ілона СергіївнаКОНОВАЛЕНКО Ілона Сергіївна – асистент кафедри аптечної технології ліків.

Коноваленко Ілона СергіївнаКоноваленко Ілона СергіївнаКоноваленко Ілона Сергіївна

Закінчила Національний фармацевтичний університет (2015). Працювала лаборантом кафедри аптечної технології ліків (2015-2016), старшим лаборантом (2016-2017), аспірантом (з 2016), асистентом кафедри аптечної технології ліків. Відповідальна за відвідування лекцій серед вітчизняних та іноземних студентів, відповідальна за роботу СНТ (з 2017 навч. р.), відповідальна за журнал ведення табелю робочого часу співробітників кафедри (2016-2018),  за журнал взаємовідвідування викладачів (2016-2018).

 

Навчально-методична робота: Проводить заняття з дисциплін: «Вступ в фармацію» для студентів 1 курсу, «Аптечна технологія ліків» для студентів 3 курсу, «Основи сучасної гомеопатії» для студентів 4 курсу, «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» для студентів 6 курсу , «Біофармація» для студентів 5,6 курсів. Співавтор навчального посібника «Екстемпоральні прописи для терапії дерматологічних захворювань» (2017), навчального посібника «Практичні заняття в аптеці з технології ліків» (2017), «Технологія гомеопатичних лікарських засобів : навчально-методичний посібник для викладачів» (2018), «Технологія гомеопатичних лікарських засобів : метод. рек. до практичних і семінарських занять» (2018), «Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» (2018), «Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з технології гомеопатичних лікарських засобів для здобувачів вищої освіти» (2018), «Робочий зошит з технології гомеопатичних лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація»» (2018), «Аптечна технологія ліків: метод. рек. до підсумкового модульного контролю з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання» (2018)

 

Науково-дослідницька робота: Напрямок наукових досліджень – розробка складу і технології екстемпоральних лікарських препаратів для негормональної терапії клімактеричного синдрому. Виконується дисертаційна робота на тему «Розробка складу та технології фітопрепаратів для лікування клімактеричного синдрому»

Автор 65 наукових праць.

 Суспільна діяльність. Член EPSA (European Pharmaceutical Students ‘Association) (2016 – 2018), член Асоціації гомеопатів України (з 2019 р.), член Ради молодих вчених НФаУ (з 2016 р). Нагороджена Дипломом II ступеня в категорії «Кращий викладач НФаУ-2019», Дипломом III ступеня в категорії «Кращий викладач НФаУ-2020».