Зуйкіна Світлана Сергіївна

Зуйкіна Світлана Сергіївна

ЗУЙКІНА Світлана Сергіївна (24.12.1970, м Харків) – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків.

Зуйкіна Світлана СергіївнаЗуйкіна Світлана СергіївнаЗуйкіна Світлана Сергіївна

Закінчила Українську фармацевтичну академію (1993); працює: старший лаборант (1993-1994), аспірант (1998-2001), доцент (з 2005) кафедри аптечної технології ліків ім. Д.П.Сала. Відповідальна за роботу СНТ (2008-2015); експерт Всеукраїнського центру тестування з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» (2008-2010), член спеціалізованої екзаменаційної комісії (2011-2016), відповідальна за наставництво і проведення олімпіади з АТЛ (з 2013), відповідальна за підготовку та проведення занять з дисципліни «Біофармація» (2015-2016), методист кафедри (з 2016).

Навчально-методична робота. Читає лекції, проводить лабораторні, практичні заняття і семінари з дисциплін «Аптечна технологія ліків», «Технологія ліків аптечного виробництва», «Технологія гомепатичних лікарських засобів», «Біофармація», «Фармакотехнологіяні дослідження лікарських засобів».

Співавтор 10-ти навчальних посібників («Збірник тестів з аптечної технології ліків», 2007; «Liniments.Ointments», 2007; «Dry, liquid and soft medicinal forms», 2011, «Biopharmaceutics», 2011, «Аптечна технологія ліків», 2013; «Практикум з аптечної технології ліків», 2014; «Практикум по аптечной технологи лекарств», 2016; «Руководство для учебных занятий по аптечной технологи лекарств для студентов фармацевтических вузов и факультетов», 2016; «Практикум для навчальних занять з аптечної технології ліків», 2021; «Навчальний посібник з аптечної технології ліків», 2021), монографії «Мед натуральний в медицині та фармації » (2010), 7-ми практикумів і близько 35-ти методичних рекомендацій.

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фармації (з 2017 ). Голова експертної комісії МОН з акредитації молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12020101 «Фармація» у Комунальному закладі «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради, експертної комісії МОН з акредитації молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12020101 «Фармація» у Вищому навчальному закладі України «Буковинський державний медичний Університет» (2018), експертної комісії МОН з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фармація зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (226 Фармація) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Комунальному закладі вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради (2019).

Пройшла підвищення кваліфікації за програмо «Теорія та практика дистанційного навчання» (2019) та серію онлайн-навчань для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів у рамках програми «Цифрові інструменти Google для освіти», отримала сертифікати базового,середнього та поглибленого рівня (2022).

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розробка складу та технології вушних крапель на основі настойки прополісу» (2002), докторську дисертацію за темою «Теоретичне обґрунтування та розробка комбінованих лікарських препаратів для лікування мастопатії на основі лікарської рослинної сировини» (2021).

Співавтор більше 40 навчально-методичних видань та 150 друкованих праць (українською, російською та англійською мовами), серед яких – 32 статті у спеціалізованих фахових виданнях (в т.ч. у наукометричній базі Scopus), 6 статей у Фармацевтичній енциклопедії, монографія, 6 патентів України, 2 авторських свідоцтва на твір, близько 90 тез доповідей.

Є керівником дисертаційних робіт . на здобуття наукового ступеня доктора філософії Солоненченко А. Ю. за темою «Розробка складу і технології бігелю на основі насіння гарбуза для комплексної фармакокорекції дерматологічних захворювань» та Паливоди П.В. за темою «».

Нагороджена дипломом 3 ступеня переможця в номінації «Кращий кандидат наук НФаУ 2017», Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради (2021).